PepsinaPandèmia: Malaltia epidèmica estesa a molts països i que afecta molts individus del mateix país a la vegada.

Epidèmia: Malaltia infecciosa, accidental i transitòria, que es difon a un gran nombre de persones d’un territori o una regió determinats

Ximpleria: Acte, paraula o fet, propis d’un baboia; beneiteria. Un ximple.

He començat posant aquestes definicions, perquè a mesura que us introduïu en els fets que us vull explicar, aneu mentalment graduant i jutjant vosaltres mateixos, on hem de classificar la nostra situació.

Tots qui més qui menys, ens hem vist afectats pel “Coronavirus”, nomenat també Covid-19. Bé sigui prenen unes mesures de seguretat que possiblement en molts de casos s’han “relaxat”. O pot ser també que, per circumstàncies que no entrarem a discernir, les hem accentuat, esperonats pels pesats noticiaris o per alguna propera situació de gravetat.

És evident que en el món laboral, l’afectació ha estat com un tsunami. Des de persones que no poden treballar, altres que han perdut la feina i els que ho celebren perquè ara poden treballar des de casa. Això si no acaben neuròtics o patint claustrofòbia.

Però anem als fets:

Una mestra de música, es veu obligada a donar classes de piano als seus alumnes, als que coneix i dels quals té referències socials; per via telemàtica. Allò que “anglesats” diem renunciant a les nostres llengües: “on line”

Aquesta mateixa mestra, el proper 14 de febrer, ha de presidir una mesa electoral de forma presencial, havent de relacionar-se amb totes les mesures de “seguretat possibles”, amb un munt de gent de la que no té cap referència. No sap si són bruts o nets. Si es netegen sovint les mans o no. Si es canvien la mascareta o porten la mateixa des de fa un mes.

D’una parella estable, resulta que un d’ells s’ha de confinar perquè a la feina hi ha diversos casos positius de Covid-19. Ell d’entrada, en la primera prova, també ha donat positiu tot i trobar-se bé. La seva dona, que es troba perfectament, mentre el marit està confinat, va a treballar. El seu lloc de treball comporta força trànsit de persones. Passats tres dies la dona comença a trobar-se malament. Li fan les proves i també dona positiu en Covid-19

Dubtes o preguntes:

Quantes persones poden arribar a infectar a la mestra? Ja sabeu/sabem que els últims en anar a votar, són més que probables positius del virus!

A quantes persones pot haver arribat a infectar la treballadora, durant els tres dies que ha anat a treballar?

Si s’hagués quedat a casa confinada, li haurien respectat el lloc de treball?

A totes les persones que han estat confinades; infectats i no infectats, abans de sortir de casa seva per fer vida normal, no se’ls hauria de fer una prova?

Creieu que sense prendre mesures de prevenció i sentit comú, ens en podrem sortir?

Pandèmia, Epidèmia o Ximpleria? No sé pas com catalogar-ho. Però ni les autoritats no prenen les mesures necessàries, ni nosaltres som prou conscients de la situació que estem patint. El tercer adjectiu crec que és vàlid per tots.

Octavi Nonell

@Radio la voz cerdanyola 2017