Davant els successos i incidències que ha patit en les darreres setmanes la tasca de la Policia Local de Mataró, el grup municipal de Ciutadans proposarà al Ple la creació d’una auditoria d’organització de la gestió d’aquest cost, així com la implantació de sistemes de control i d’arxiu.

Cristina Sancho (Cs)

Segons la portaveu de Cs a Mataró, Cristina Sancho, “Durant les últimes setmanes han estat nombroses les incidències que hem hagut de patir els ciutadans de Mataró relacionades amb la mala gestió de la nostra policia local”.

El Grup Municipal de Ciutadans ha presentat, per ser tractada al Ple de febrer, una proposta de resolució per a la realització d’una auditoria d’organització tant de recursos humans com del sistema de gestió per a solucionar els problemes derivats del mal funcionament i la falta de gestió per part de la Policia Local de Mataró.

La portaveu taronja ha exposat diversos motius per a la creació d’aquesta auditoria com els fets ocorreguts en “les nits del 13 i 14 de desembre, on la Comissaria de la policia local de Mataró va haver de tancar-se durant la nit per falta d’efectius policials”. Així mateix, Sancho ha posat l’accent en “la xifra d’uns 1.500 serveis que la policia va desatendre a conseqüència de la falta d’efectius”, al·legant també que “el govern no disposa de cap dada sobre la tipologia de serveis que la policia local va desatendre durant l’any 2020”. A més, la portaveu Cristina Sancho ha mostrat el seu descontentament davant “la pèrdua de 3,2 grams de cocaïna i la corresponent documentació del dipòsit de proves de la comissaria de policia”.

Per tot això, Sancho ha qualificat de “intolerables” aquests fets i ha exigit “una anàlisi i avaluació de les seves causes i l’exigència de responsabilitats”.

En aquest sentit, el grup liberal proposarà al proper Ple acords com ara “realitzar un estudi/auditoria d’organització quant als recursos humans i analitzar, a més de l’ambient de treball, la idoneïtat de l’organigrama, torns, distribució dels temps, adequació de la càrrega de treball als recursos disponibles i als recursos assignats per tasca”. També proposarà “una anàlisi dels mitjans informàtics per a permetre un correcte desenvolupament del treball a la plantilla a través de l’anàlisi del programari actual del mercat i una anàlisi del sistema d’emmagatzematge i arxiu de la informació i de tots aquells materials decomissats que hagin de romandre en custòdia de la policia local”. I a més, “analitzar la idoneïtat, actualització i seguretat de tots els recursos materials (uniformes, vehicles, material propi de Seguretat…) utilitzat per la policia local de Mataró”.

Per a finalitzar, la portaveu de Cs Mataró ha proposat que “es porti a terme la implantació d’un sistema de control, de la gestió de l’organització, a través  de la implantació d’un quadre de comandament integral que permeti l’establiment d’objectius amb una periodicitat no superior a l’anual”. Per a l’avaluació de la consecució d’aquests objectius, proposarà “l’establiment d’una bateria d’indicadors que permetin fer un seguiment dels objectius i una revisió de la consecució dels mateixos amb una periodicitat mínima anual”.