La proposta es va aprovar únicament amb els vots favorables del Govern Municipal (PSC i En Comú Podem Mataró) i els vots contraris de tots els grups de l’oposició (ERC, Junts x Mataró i Ciutadans).

 

La sessió extraordinària del Ple Municipal celebrada aquest dijous tenia com únics punts de l’ordre del dia l’aprovació inicialment de la proposta de Pressupost de l’Ajuntament de Mataró pel 2021  i els referents a la plantilla municipal. Després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, s’obrirà un termini d’exposició pública de 15 dies, durant el qual es podran presentar al·legacions i/o aportacions al pressupost. Ho podran fer tant els grups municipals, com les entitats o particulars.

La proposta pressupostària pel 2021 és la més elevada presentada fins ara, arribant als 152,47 milions d’euros i amb un pressupost d’inversió de 19,4 milions, mentre que el pressupost consolidat, que inclou les empreses municipals i consorcis, serà de 181,93 milions.

El Govern ha presentat una proposta de comptes generals centrada  principalment en la lluita contra els efectes de la Covid-19 a la ciutat, amb 3,2 milions reservats a la reconstrucció social i econòmica, i en el manteniment i millora de serveis municipals (nou contracte de gestió dels residus, contracte de manteniment de semàfors i de senyalització). Per fer front a aquest increment pressupostari, a més de comptar amb més recursos provinents de la participació en els impostos de l’Estat, el passat desembre, el Govern va aprovar un increment considerable de l’IBI i la taxa de recollida de brossa domiciliària.