Davant la recent aprovació de la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica Educativa (LOMLOE), que deixa la porta oberta a possibles ingerències de l’Estat a l’hora d’intervenir per garantir el dret dels alumnes, Junts per Mataró vol que l’Ajuntament de Mataró insti a què la nova llei educativa reconegui la diversitat lingüística dins l’estat espanyol.

Recentment el Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica Educativa (LOMLOE), també coneguda popularment com a “Llei Celáa”. Una aprovació que s’ha portat a terme enmig d’una gran polèmica i debat ideològic entre els partits i amb un consens escàs que no en garanteix en absolut l’estabilitat del sistema educatiu espanyol pels propers anys. Aquesta llei introdueix canvis sobre la LOE i deroga la LOMCE.

Segons Juts per Mataró, la LOMLOE no blinda la immersió lingüística, un model d’èxit demostrat, sinó que deixa la porta oberta a possibles ingerències de l’Estat a l’hora d’intervenir per garantir el dret dels alumnes a rebre les classes en castellà, cosa que no era així en l’anterior legislació vigent.

El grup liderat per Alfons Canela, no està d’acord en què cap administració educativa que no sigui la catalana garanteixi el dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en una o altra llengua al territori de Catalunya, ja que considerem que aquest fet representaria una clara regressió en el reconeixement i la protecció de la llengua catalana, i en les competències del Govern català.

Aquestes raons són les que han portat al Grup Municipal de Junts per Mataró a proposar a la resta de grups polítics presents al Consistori mataroní, que es prenguin els següents acords:

  1. Instar els respectius grups parlamentaris a esmerçar els esforços necessaris per tal que la nova llei educativa (LOMLOE) faci un reconeixement real en el seu redactat a la diversitat lingüística dins l’estat espanyol en termes d’equitat, garantint al mateix temps el paper i les competències de la Generalitat de Catalunya com a única autoritat educativa.
  2. Instar els respectius grups parlamentaris a protegir i blindar de manera real i efectiva el model d’escola catalana i el sistema d’immersió lingüística, un model d’èxit que garanteix a tot l’alumnat el coneixement tant del català, i l’aranès a la Val d’Aran, com del castellà.
  3. Instar als respectius grups parlamentaris a preservar la Llei d’educació de Catalunya i els grans acords de país que la van fer possible, com un instrument imprescindible per garantir el model d’immersió lingüística i dotar d’estabilitat el sistema educatiu.
  4. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Educació i als diferents grups parlamentaris.