L’Ajuntament de Mataró tindrà el 2021 el pressupost més elevat de la seva història, arribant als 152,47 milions d’euros, mentre que el pressupost consolidat amb les empreses municipals serà de 181,93 milions. Uns comptes generals on el Govern hi destaca la lluita contra els efectes de la Covid-19 a la ciutat, amb 3,2 milions reservats a la reconstrucció social i econòmica, i el manteniment i millora de serveis municipals.

 

L’alcalde, David Bote, el regidor d’Administració i primer tinent d’alcalde, Juan Carlos Jerez, i el segon tinent d’alcalde, Sergi Morales, han presentat la proposta de Pressupost Municipal 2021 que es portarà a aprovació inicial en un Ple extraordinari previst per al dijous 28 de gener.

Els comptes generals s’emmarquen, segons els socis de Govern, en un escenari de desajust pressupostari quantificat en 7,75 milions per a aquest any, principalment per la revisió de contractes per millorar serveis, com el nou contracte de gestió dels residus, contracte de manteniment de semàfors i de senyalització (recordem que Mataró fa més d’un any que no fa manteniment dels semàfors); l’atenció a les conseqüències de la pandèmia a la ciutat: l’augment de les despeses de personal per l’increment salarial del 0,9 % marcat per l’Estat, i una menor previsió de determinats ingressos. El desajust es finança principalment amb l’augment de l’IBI i la taxa de la brossa (més de milions) l’increment de l’aportació de la Participació als Ingressos de l’Estat (prop de 2 milions), els ajustaments de la despesa en el marc del Pla de racionalització (1,43 milions) i amb majors subvencions.

La proposta de pressupost de l’Ajuntament puja a 152,47 milions d’euros, que representa un augment del 3,25% respecte a l’any anterior (4,8 milions d’euros). El pressupost d’inversió és de 19,4 M €.

La situació causada per la Covid-19 condiciona, sempre segons el Govern, les finances municipals pel que fa a l’impacte social i econòmic a la ciutat. Així, els comptes generals de l’Ajuntament comptaran amb 3,2 milions d’euros per a la reconstrucció econòmica i social: es repeteix la dotació d’1,5 milions en despesa del Pla de reconstrucció, i es traslladaran 1,7 milions dels romanents de l’any passat per a projectes d’inversió vinculats també a la reactivació. A més, la proposta de pressupost destina 500.000 € (el doble que al 2020) a ajuts fiscals per a les persones més perjudicades per la crisi de la Covid-19.

El pressupost consolidat del grup Ajuntament, que inclou les empreses i altres organismes municipals, el 2021 arribarà als 181,93 milions, un 2,95 % més que al 2020 (5,2 milions d’euros).

Es preveu seguir rebaixant l’endeutament de tot el grup (Ajuntament, empreses públiques i Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme) fins assolir una ràtio del 62,70 % al final de 2021. A 31 de desembre de 2020 el deute, amb les dades provisional pendent del tancament comptable, era del 66,24%, ja molt per sota del límit legal, establert en el 110%.

Pel que fa als diferents programes, la major despesa de l’Ajuntament que preveu el pressupost és la d’ensenyament (20,08 milions, amb un  lleuger increment del 0,05 %). Però destaquen l’augment de les partides destinades a medi ambient, jardins i sanejament (6,85 milions, un 61,10% més); recollida, tractament de brossa i neteja viària (15,23 milions, un 10,41 % més); seguretat i protecció civil (16,11 milions, un 7,62% més respecte al 2020); protecció i promoció social (13,88 milions, un 3,47% més) i salubritat pública (3,57 milions, que representen 2,53 milions més que al 2020 amb un augment del 243,46%). També es destinen  2,27 milions d’euros (1,6 milions d’euros més que l’any passat) al Fons de contingència per atendre imprevistos.

Com va passar el 2020, el servei que en surt més mal tractat és el de Cultura, que veu disminuir el seu pressupost en 287.000 euros. Recordem que l’any passat el pressupost de Cultura també es va reduir en un import similar.

Pel que fa a inversions, la proposta pressupostària dona continuïtat al programa d’inversions per al mandat 2020-2023, que preveu una suma de 55 milions per a aquest període. Al 2021 el pressupost d’inversions de l’Ajuntament puja a 19,4 milions d’euros, que es finançarà principalment amb nou endeutament (13,5 milions d’euros), subvencions (4,42 milions) i estalvi corrent (1,5 milions).

La partida més gran és per posar la ciutat al dia (8 milions), que inclou 1,7 milions en actuacions a l’espai públic (Pla d’asfaltat, Pla director de jocs infantils i àrees de salut, entre altres) i 6,24 milions en equipaments (coberta de la pista poliesportiva de Cirera, Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, etc.). Segueixen les partides destinades a urbanisme (2,42 milions per a l’expropiació d’una finca al Sorrall, l’adquisició de la nau Fontdevila i Torres, etc.); habitatge (1,81 milions per al fons d’inversió d’habitatges i el projecte Lloguem!); sostenibilitat energètica (1,71 milions per a enllumenat públic, projectes d’autoconsum/pobresa energètica, etc.); promoció econòmica (1,65 milions per al Pla d’Impuls del Centre, la millora dels polígons, etc.); neteja i recollida de residus (1,56 milions), mobilitat i seguretat (1,28 milions, per a actuacions vinculades al Pla de mobilitat, instal·lació de càmeres de videovigilància, etc.) i ciutat intel·ligent i govern obert (0,98 milions).

El pressupost d’inversió consolidat puja a 33,8 milions. La partida més important en aquest cas segueix sent per posar la ciutat al dia (15,28 milions globals, dels quals 11,78 milions són per a equipaments i 3,5 per a espai públic), seguida de  l’urbanisme (7,79 milions) i la sostenibilitat energètica (3,28 milions).

No es pot perdre de vist que, tot i l’esforç que del Govern en campanyes per “posar la ciutat al dia”, tots els grups de l’oposició li tiren en cara constantment les mancances, tant en equipaments com a la via pública. La principal campanya en aquest sentit és la que fa mesos va iniciar el grup municipal d’Esquerra Republicana – MES, que ha batejat amb el nom de “Mataró Deixada”.