La Taula transversal del comerç i l’hostaleria es renova i incorpora a la Cambra de Comerç de Barcelona, la PIMEC i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. La Taula és un òrgan de reflexió i debat on hi són representades les entitats comercials i de restauració, el sector hoteler, les entitats veïnals i els serveis públics implicats.

 

La Taula transversal del comerç i l’hostaleria de Mataró s’ha reunit amb la voluntat d’iniciar una nova etapa per afrontar els nous reptes que en l’àmbit del comerç i l’hostaleria es dibuixen pels propers anys. També s’ha adaptat la configuració de la Taula perquè esdevingui més representativa del context actual d’aquests sectors a la ciutat.

Amb aquests objectius, ha renovat els seus membres i ha incorporat tres nous agents: la Cambra de Comerç de Barcelona, la PIMEC i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Actualment, la taula integra de forma permanent 14 entitats o institucions, a banda del propi Ajuntament.

Taula Transversal del Comerç, nascuda el 2017, és un espai de reflexió, debat, proposició i seguiment de projectes amb impacte en el sector del comerç, la restauració i l’hostaleria com per exemple la concreció del Pla d’Impuls al Centre, projecte en què la Taula ha participat activament durant els últims dos anys.

La Taula està presidida per l’alcalde, David Bote, i hi són representades les entitats comercials i de restauració (locals i supralocals), el sector hoteler, entitats veïnals i els serveis públics implicats, que també han actualitzat els seus membres. També es preveu que, per al tractament de temàtiques específiques o projectes concrets, s’hi puguin incorporar de forma puntual o durant un temps determinat persones representatives d’eixos comercials de la ciutat, agents externs o responsables d’altres serveis municipals.

El manteniment i renovació de la Taula com a espai de reflexió i debat és un dels compromisos recollits al Pacte pel Comerç i l’Hostaleria de Mataró 2019-2022, consensuat entre l’Ajuntament i les entitats sectorials del comerç i l’hostaleria. Es tracta del document que orienta l’estratègia i les línies d’actuació que cal dur a terme per afavorir un model comercial òptim i garantir el seu creixement com a motor econòmic i element de cohesió social i territorial.

En aquesta nova sessió, s’han tractat  qüestions com les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), aprovades per la Generalitat, (projecte per al qual es crearà un grup de treball específic derivat de la Taula), el Pla de dinamització del Port de Mataró i també la informació relativa a les mesures desplegades per al comerç i l’hostaleria en el marc del Pla de reconstrucció social i econòmica.