La Policia Local ha començat a interposar sancions a aquelles persones usuàries de patinets elèctrics que no respectin la normativa. Recorden que des de 2 gener va entrar a vigor la modificació legislativa del Reglament General de Circulació i de Vehicles.

Segons normativa, vehicle d’una o més rodes, impulsats exclusivament per motor elèctrics tenen prohibida la circulació per voreres i zones de vianants. La seva circulació serà pel carril bici, si no n’hi ha per la calçada. No podran circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies i túnels urbans.

Recorden que sancions poden oscil·lar entre els 90 i 200€. Per utilitzar un dispositiu mòbil està sancionant amb 200€, la circulació amb un nombre de persones superior a la plaça del vehicle amb 90€, portar auriculars receptors o reproductor de so amb 200€, circular sense llums o elements reflectants a la nit amb 200€. Aquelles infraccions comeses per menors d’edat , hauran de respondre els pares, tutors acollidors o guardadors legals.

També estan obligats a sotmetre’s a proves de detecció d’alcohol i drogues i no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat.