El govern de Mataró fa balanç de les accions acordades per la Taula i desenvolupades per combatre els efectes de la pandèmia a la ciutat. Les accions s’han finançat amb les partides del Pla de Reconstrucció i una part de les mesures socials també han rebut finançament extern.

La Taula de Reconstrucció Social i Econòmica, òrgan director del Pla de Reconstrucció, es va reunir divendres passat, 8 de gener, per fer balanç de les accions que s’han dut a terme durant el 2020.

La Taula està integrada per l’alcalde, representants dels grups municipals i els membres del Consell Econòmic i Social de Mataró que donen suport al Pacte per a la Reconstrucció (FAGEM, PIMEC, UGT i CCOO).

El conjunt de mesures d’urgència que el govern assegura haver dut a terme des de la creació al maig de la Taula de Reconstrucció Social i Econòmica han tingut un cost d’1.131.579,86 €. D’aquests, 758.434,27 € corresponen a accions socials de reforç i de suport a les persones, i 373.145,59 € a accions d’impuls a l’activitat econòmica ja sigui per a les empreses en general o específiques per al comerç, la restauració i altres serveis. Una part de les accions desenvolupades en l’àmbit social s’han dut a terme amb subvencions i finançament extern (423.276 €), mentre que la resta ha anat a càrrec de les partides del Pla de reconstrucció.

Pel que fa a l’àmbit social, els esforços s’han destinat a:

 • Mesures de suport per mantenir l’habitatge i evitar-ne la pèrdua: 179.790,88 €.
 • Increment de l’atenció a les persones grans, fràgils i amb dependència: 252.776 €.
 • Garantir la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i subministraments per afavorir el retorn a la nova normalitat: 141.000 €.
 • Servei de suport psicològic per atendre diferents formes d’afectació durant l’emergència: 15.000 €.
 • Increment de l’atenció en polítiques d’Igualtat i en concret en atenció a situacions de violència agreujades pel confinament: 29.000 €.
 • Acompanyament integral a infància i adolescència: 54.000 €.
 • Reforçar protocols d’informació i acollida adreçats a la població migrada per tal de reduir les situacions d’irregularitat sobrevinguda derivades del context socioeconòmic: 15.000 €.
 • Coordinació i enfortiment dels agents de l’assistència primària Social i de Salut a la ciutat per liderar els canvis immediats i de futur en els models d’atenció sanitària i social, amb la creació de la Taula Mataró Salut 20-30.
 • Enfortir les entitats esportives per tal de potenciar el seu rol en el foment de la cohesió social: 71.867,39 €.

Pel que fa l’àmbit de promoció econòmica, les accions han estat:

 • Campanya per fomentar el consum al comerç local: 11.553,36 €.
 • Plans de dinamització per eixos comercials: 6.484,93 €.
 • L’aparcament com a element facilitador: 25.307,3 €.
 • Activació de locals buits: 20.000 €.
 • Facilitar la digitalització del sector: 186.797,17 €
 • Assessorament per l’optimització de la potència elèctrica: 9.800 €
 • Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la Covid-19: 113.202,83 €.

A més, s’han posat en marxa altres mesures des del TecnoCampus, que han suposat ajuts a la matrícula, assessorament a empreses i formació postCovid.

Així mateix, el govern ha anunciat que l’avantprojecte de pressupost de 2021 preveu 1,5 milions d’euros de despesa corrent per seguir atenent a les necessitats de la ciutat vinculades a la pandèmia.