Des d’ahir a les 12 del migdia, ja es pot fer el tràmit de sol·licitud d’ajut alimentari per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró. Una altra forma d’agilitzar la presentació de la sol·licitud, a causa de l’alt increment de famílies que ho han necessitat el darrer any.

Recordem que a finals de l’any passat més de 7.924 persones (5.045 famílies) ho van necessitar, quan el 2019 en van ser 3.050 persones (1.881 famílies). El que representa un 6,14 % del total de la població de la ciutat. Tot per culpa de la crisi econòmica que ha portat aquesta pandèmia de la COVID. I aquest 2021 està previst que la majoria de les famílies que han estat beneficiàries durant aquest any 2020, ho siguin sent. I no es descarta que hi hagi més sol·licituds.

Si comparem aquestes dades amb les de l’anterior crisi, veiem que en aquell moment, el creixement també va ser destacat. Però l’actual ha representat un creixement més important i s’ha produït en un període molt més reduït de temps. El 2009, ja en plena crisi, es va atendre un total de 577 famílies, el que representa una xifra inferior a la de 636 famílies que es va atendre el mes de maig, per donar un exemple.

L’enllaç per sol·licitar l’ajut alimentari és el següent: https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13837&block=BENESTAR_SOCIAL_1093&blockType=AREAS_SEDE

 

@Radio la voz cerdanyola 2017