El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment d’Esquerres demanarà, al proper Ple Municipal, que el govern de la ciutat acceleri els tràmits per a l’aprovació d’una nova ordenança que reguli l’ús de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal a Mataró.

 

Dues noies amb un patinet eléctric
Dues noies amb un patinet eléctric

En el Ple Municipal del passat mes de juliol, el grup municipal d’ERC-MES ja va preguntar diferents aspectes sobre la propera ordenança que ha de regular l’ús de vehicles de mobilitat personal. En aquell moment, el regidor Juan Carlos Jerez, va respondre que es posarien a treballar a fi i efecte de portar-la a aprovació a la màxima brevetat, sense concretar cap calendari.

Posteriorment, al Ple del mes de setembre, el mateix grup es va interessar novament pel calendari previst per aquesta ordenança. El regidor Jerez va respondre, textualment, que el govern tenia previst lliurar el calendari a les Comissions Informatives corresponents, que a finals d’octubre, o primers de novembre, hi hauria una proposta, i que a primers del 2021, podria entrar en vigor.

També va manifestar que hauria facilitat molt la feina disposar d’un marc general que donés unes pautes i que el govern espanyol tenia pendent aprovar pròximament. Aquest fet ja s’ha produït i el passat dia 2 de gener va entrar en vigor un nou codi de circulació.

Ara, el Grup Municipal d’ERC-MES considera urgent la regulació d’aquest tipus de vehicles, ja que són nombroses les situacions de perill i accidents que es produeixen als carrers de Mataró. També afirma que, el Govern de la ciutat té l’obligació d’exercir les seves competències en aquest àmbit per evitar conflictes entre els ciutadans per l’ús de l’espai públic i la ciutadania té el dret de disposar d’un marc normatiu segur, eficaç i just.

És per aquestes raons que, el regidor Joaquim Camprubí, al proper Ple Municipal, sol·licitarà al Govern Municipal que en el mínim temps possible, publiqui una nova ordenança que reguli l’ús de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal al municipi. Alhora, i mentre no estigui aprovada aquesta nova ordenança, li demana al govern que vetlli pel compliment de les noves normes dictades per l’Estat, en tots aquells aspectes que sigui aplicable.

@Radio la voz cerdanyola 2017