Més de 2.000 sancions interposades pels agents des del juliol han estat per no dur mascareta o bé fer-ne un ús inadequat. Altres infraccions freqüents han estat el consum d’alcohol i tabac a la via pública, l’incompliment de les restriccions de mobilitat i no respectar els horaris permesos d’estada al carrer.

Segons dades de l’ajuntament de Mataró des de juliol de 2020 han interposat 3.480 sancions per infringit la normativa de prevenció i contenció de la Covid 19.

Dues terceres parts (2.087) d’aquestes denúncies han estat per no dur mascareta o fer-ne un ús inadequat,165 per no respectar horaris establers a l’espai Publi, 165 per reunions de més de 6 persones, 138 per fumar al carrer, 123 sense respecte la distància entre persones, 121 per incomplir les restriccions de motilitat, 206 per consum d’alcohol a la via pública i 323 per altres infraccions per no complir la normativa.

Recordem les sancions comportar multes d’entre els 100 € i els 60.000 €, en funció si es considera lleu, greu o molt greu.