El Grup Municipal de Ciutadans formularà al proper Ple Municipal un prec en relació amb l’existència d’un informe, amb data de 2016, denominat “Informe de Riscos psicosocials” sobre la policia local de Mataró.

 

En el ple de gener, el Grup Municipal de Ciutadans formularà un prec en relació amb l’existència d’un informe, amb data de 2016, denominat “Informe de Riscos psicosocials” sobre la policia local de Mataró. El regidor de Ciutadans a l’Ajuntament de Mataró, José Molero, ha explicat que en l’informe “s’analitzen aspectes que puguin explicar la greu problemàtica que hem sofert amb aquest cos de seguretat els últims mesos”.

Per això, Molero, demanarà al govern en el ple municipal que “li sigui lliurat a aquest grup l’informe anterior de 2005 realitzat sobre la policia local” i així mateix, “li sigui lliurat a aquest grup l’informe a dalt citat de “Riscos psicosocials de 2016”.

D’altra banda, el regidor de la formació taronja també demanarà al govern de la ciutat que “es realitzi un nou informe sobre l’estat actual d’aquests riscos”.  Aquest grup municipal considera que, cinc anys després i donada la situació actual, és del tot necessari donar llum a la problemàtica expressada públicament pel cos de policia local de Mataró i aportar  solucions per al seu benestar laboral.