Els republicans asseguren haver traslladat, durant el 2020, les demandes ciutadanes al Ple municipal en més de 10 Propostes de Resolució, 60 precs i preguntes i 50 preguntes per escrit al govern municipal, del qual valoren negativament la seva gestió.

Malgrat l’excepcionalitat en què ens trobem a causa de la Covid-19 i de les enormes dificultats que la situació comporta per tots els governs, des d’Esquerra Republicana asseguren que “no podem valorar positivament la gestió feta pel Govern Municipal durant l’any 2020”.

Esquerra recorda que, abans de la pandèmia, ja havia advertit de la inoperància i la inacció del Govern Municipal en molts temes: Plens sense contingut, funcionament deficient dels serveis públics quotidians (neteja, llicències, espai públic, seguretat…), retards en la regulació de la mobilitat, … i s’havien oposat a una pujada dels impostos del 8% (després d’una congelació impositiva dels 2 anys anteriors previs a les eleccions municipals).

Tot i l’oferiment de col·laboració, que diuen haver fet al Govern quan va esclatar la crisi de la Covid-19, i més enllà de la constitució, amb la participació dels Grups Municipals i els agents socials i econòmics de la ciutat de la Taula per la Reconstrucció Social i Econòmica, denuncien que “el Govern Municipal no només no s’ha deixat ajudar, sinó que ha preferit treballar en solitari, sense utilitzar ni tenir en consideració l’oposició per a res”.

En el comunicat que ha emès, el grup destaca la tasca feta des d’Esquerra Republicana: 10 Propostes de Resolució; 60 precs i preguntes als plens; més de 50 preguntes per escrit; 300 precs per arranjar diversos punts de la ciutat que estaven en mal estat i diverses declaracions institucionals, que han cobert diversos àmbits de la vida ciutadana.

Igualment, destaquen la seva oposició a la pujada d’impostos (6% IBI) de cara al 2021. Un impost que (en €/habitant) ja el 2020 era un 42% superior al de Sta. Coloma de Gramenet, un 30% al de Badalona, un 21% al de Sabadell, un 13% superior al de Terrassa i un 4% superior al d’Hospitalet…

Una pujada que el Govern Municipal, format pel Partit Socialista i En Comú Podem, va aprovar sense haver consensuat un pacte fiscal, sense haver mirat detalladament el pressupost per buscar estalvis i sense haver-se esforçat tot el que hauria calgut per buscar noves fonts d’ingressos, que són qüestions prioritàries pels republicans.

Com a conclusió d’aquest 2020, el grup encapçalat per Francesc Teixidó creu que: “moltes decisions a prendre, molta por del Govern Municipal a cometre errors que comportin costos electorals, han ocasionat una paràlisi en la presa de decisions i en l’acció de govern que acaba essent molt costosa pel conjunt de la ciutadania”.

ERC acaba el seu comunicat amb el compromís de continuar fiscalitzant l’activitat municipal i fent d’altaveu de les problemàtiques i necessitats dels mataronins i mataronines.