Els vehicles de mobilitat personal, entre els quals es troben els patinets, són, des de dissabte passat, considerats vehicles amb caràcter general i els seus conductors estan obligats a complir les normes de circulació, com la resta de conductors de cotxes i motos.

Entre les normes, cal recordar que els conductors d’aquests vehicles estan sotmesos a les mateixes taxes màximes d’alcohol permeses per la Llei de Seguretat Viària, així com a la prohibició de conduir amb presència de drogues en l’organisme. Tampoc poden portar auriculars, ni fer ús del mòbil o qualsevol altre dispositiu mentre van conduint.

A més, aquests vehicles no poden circular per les voreres i tenen prohibida la circulació en vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies o túnels urbans.

Aquestes novetats responen a l’entrada en vigor del RD 970/2020 pel qual es modifica el Reglament General de Vehicles i el Reglament General de Circulació, dos textos normatius que es van aprovar en Consell de Ministres el passat 10 de novembre.

Es considera un vehicle de mobilitat personal els vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. La Direcció General de Trànsit està elaborant un manual amb les característiques tècniques que han de complir aquests vehicles per a la seva posada en circulació, la classificació d’aquests, els processos d’assaig per a la seva certificació i els mecanismes que s’empraran per a la seva fàcil identificació.  El certificat de circulació serà obligatori dos anys després de publicar-se el manual.

El director general de trànsit, Pere Navarro, ha explicat que “hem realitzat una primera regulació d’uns vehicles que han irromput amb força a les ciutats i que formen part de l’ecosistema de la mobilitat urbana, per a continuar en un futur pròxim amb una nova normativa que reguli més aspectes com l’edat per a conduir-los, l’ús de casc o armilles reflectores, etc.”

El mes de maig entraran en vigor els nous límits de velocitat en vies urbanes:
• 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
• 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
• 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació.
Aquesta reducció de la velocitat està fonamentada no sols en les noves polítiques de mobilitat i seguretat viària de les ciutats, en el qual el vehicle ha de compartir espai i conviure amb motos, bicicletes, vehicles de mobilitat personal i vianants, sinó també en la demanda que nombroses ciutats han realitzat a la DGT perquè realitzés un canvi normatiu que els permeti desenvolupar adequadament els nous models de ciutat.

Totes les modificacions normatives realitzades i pendents d’aprovació estan en línia amb les recomanacions de la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut, l’objectiu de la qual és rebaixar en un 50 per cent els morts i ferits greus durant la dècada vinent.

 

Pel que fa a Mataró

Després que el govern municipal anuncies la posada en funcionament de les noves mesures de limitació del trànsit de vehicles a La Riera, el grup municipal d’ERC-MES a l’Ajuntament de Mataró ha portat en dues ocasions la circulació de vehicles en zones de vianants i de vehicles de mobilitat personal al Ple en el que va de mandat. Altres grups de l’oposició s’han interessat igualment per aquesta problemàtica.

Pel que fa a la regularització, Mataró està pendent, des de fa mesos, de l’aprovació d’una nova ordenança de mobilitat que, entre altres qüestions, abordi la proliferació dels vehicles de mobilitat personal, especialment dels patinets elèctrics.

Fins ara el govern municipal justificava el retard en la tramitació del text en el fet que la inclusió de noves mesures en reglaments superiors, com el codi de circulació, podrien invalidar les propostes de l’ordenança municipal.

Ara, una vegada aprovat el text per part de l’estat, l’Ajuntament de Mataró haurà d’afanyar-se a adaptar les seves propostes i accelerar la tramitació per tal de garantir la seguretat de les persones pel que fa a la circulació de nous tipus de vehicles que no estaven previstos en reglaments anteriors.