El Govern municipal presenta un pressupost de 152,47 milions d’euros, que contempla una despesa corrent de 132,8 milions i una inversió de 19,4 milions, similar al de l’any 2020. La proposta ja ha estat criticada pel grup de Junts per Mataró.

 

Ajuntament de Mataró

El Govern Municipal va aprovar per decret l’avantprojecte de pressupost per al 2021. La proposta de comptes generals està condicionada especialment per la durada, la intensitat i l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 sobre l’activitat econòmica local, sobre les condicions socioeconòmiques de la ciutadania i sobre les pròpies finances municipals. La situació d’incertesa afecta especialment als ingressos, ja que en aquests moments es desconeixen les possibles subvencions i/o ajuts que arribaran de l’Administració Central, de la Generalitat o la concreció dels Fons Europeus per a la Reconstrucció, i que faran modificar els comptes segons es vagin concretant.

La proposta presenta un desajust de 7,75 milions, provocat principalment per la millora de serveis amb la revisió de contractes com el de la recollida dels residus i neteja viària; el manteniment també durant l’any que ve del Pla de reconstrucció (1,5 milions) per impulsar la reactivació econòmica arran de la pandèmia; el fons per a ajuts fiscals (s’ha doblat arribant fins als 500.000 €), i altres necessitats com els nous equipaments (Cafè Nou, Nau Minguell, pista coberta Cerdanyola), els dèficits pressupostaris, i un augment de les despeses de personal per l’increment salarial del 0,9 % marcat per l’Estat.

Aquest desajust el pagaran els ciutadans, principalment amb els majors ingressos derivats de les modificacions de les ordenances fiscals, principalment per la pujada de l’IBI i la taxa de la brossa (3,16 milions). També es preveu un increment de l’aportació de la Participació als Ingressos de l’Estat (1,9 milions), els ajustaments fets en el pressupost de despeses en el marc del Pla de racionalització (1,43 milions) i amb majors subvencions (0,85 milions).

L’avantprojecte de pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021 puja a 152,47 milions d’euros, que representa un augment del 3,25% respecte a l’any anterior (4,8 milions d’euros).

Inversions

Al 2021 el pressupost d’inversions de l’Ajuntament puja a 19,4 milions d’euros, que es finançarà amb nou endeutament (13,5 milions d’euros), subvencions (4,42 milions) i estalvi corrent (1,5 milions).

L’avantprojecte dona continuïtat al programa d’inversions per al mandat 2020-2023 . Per a la suma dels exercicis 2021 a 2023 l’import que s’hi preveu destinar puja a 55 milions.

Es contemplen actuacions a l’espai públic (1,77 milions) i en equipaments (6,15 milions). Segueixen les partides destinades a urbanisme (2,52 milions), habitatge (1,80 milions), sostenibilitat energètica (1,71 milions); promoció econòmica (1,65 milions), neteja i recollida de residus (1,56 milions), mobilitat i seguretat (1,28 milions) i ciutat intel·ligent i govern obert (0,98 milions).

Endeutament

La previsió és rebaixar l’endeutament del grup –Ajuntament, empreses públiques i Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme– fins assolir una ràtio d’endeutament del 62,86% al final de 2021, i del 56,49% per al 31 de desembre de 2023.

Calendari

El següent pas serà l’aprovació inicial, que es preveu per a finals de gener. Posteriorment estarà en exposició pública un termini de 15 dies, durant els quals es podran presentar al·legacions i/o aportacions. L’aprovació definitiva del pressupost tindrà lloc en un altre Ple extraordinari previst per al mes de març.