Com a novetats respecte a l’aprovació provisional, es redueix amb un 50% tot l’any la taxa de terrasses i es mantindrà la bonificació de la taxa de la brossa per l’ús de les deixalleries. També, respecte els tributs que afecten col·lectius amb més impacte econòmic per la pandèmia, la taxa de mercats, la taxa de terrasses i el preu públic de la brossa comercial, s’ha endarrerit el termini de cobrament al calendari fiscal per valorar durant el 2021 si cal aplicar possibles reduccions. Aquestes són qüestions que tots els grups de l’oposició havien demanat en l’aprovació provisional.

 

El Ple municipal ha aprovat aquest dimecres les ordenances fiscals que regularan l’any que ve els impostos, taxes, preus públics i tarifes. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables del Govern municipal (PSC i En Comú Podem Mataró) i els vots en contra dels grups de l’oposició (ERC, Junts per Mataró i Ciutadans).

Tal com es va anunciar amb l’aprovació provisional, les ordenances fiscals per al 2021 contemplen un increment d’un 6% de l’Impost de Béns Immobles Urbans i d’un 17,5% de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (taxa de la brossa) –que en conjunt sumen un augment mitjà per família de 4 € al mes–, mentre la resta de tributs queden congelats. Aquest increment de la pressió fiscal, junt amb la reducció de la despesa mitjançant el Pla de racionalització, són les dues mesures més importants que permetran compensar el desajust de 7,75 milions d’euros que preveu l’avantprojecte de pressupost de l’any que ve, provocat principalment per l’impacte econòmic de la Covid-19. L’augment de l’IBI permetrà disposar de nou d’1,5 milions per al Pla de reconstrucció social i econòmica i doblar fins als 500.000 € el fons per a subvencions i ajuts fiscals. L’increment de la taxa brossa es destinarà a la millora del servei amb l’entrada en vigor del nou contracte.

També com s’havia anunciat, al 2021 desapareixerà la bonificació de l’Impost de vehicles de tracció mecànica per aquells amb una antiguitat entre 25 i 35 anys. En canvi, l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals manté finalment per a l’any que ve l’aplicació de la bonificació de la taxa de la brossa per als ciutadans que han fet ús de les deixalleries al llarg del 2020. A més, es reduirà en un 50% la taxa de terrasses durant tot el 2021 com a mesura d’ajut extraordinària al sector de la restauració. Paral·lelament, s’ha modificat el calendari fiscal per tal que les dates de cobrament de la taxa de mercats, taxa de terrasses i el preu públic de la brossa comercial es cobrin el més endarrerit possible per si cal introduir noves reduccions en funció de com evolucionin les afectacions de la pandèmia.
El Govern municipal també s’ha compromès a crear un grup de treball o comissió de fiscalitat i tributs, per analitzar la possibilitat d’incorporar tarifació social de cara a propers exercicis o modificar ordenances municipals per adequar-les a les fiscals.