Els recursos de suport alimentari que s’activen des de Benestar Social han augmentat a Mataró durant el 2020 en un 57,04% respecte l’any 2019. Des de l’inici de l’emergència sanitària de la Covid19, el nombre de ciutadania que han requerit l’activació de recursos de suport alimentari ha crescut, en concret 7.924 persones, un 6,14% del tota de la població de la ciutat.

 

Les dades del 2020 marquen un clar augment en la petició d’aquest tipus d’ajudes, en concret els recursos de suport alimentaris s’ha incrementat en un 57,04% respecte al 2019. Les famílies beneficiàries d’aquesta necessitat bàsica el 2019 van ser 1.881, amb 3.050 persones, mentre que al 2020 aquesta xifra ha passat a ser de 5.045 famílies amb 7.924 persones.

La tendència de cara a l’any 2021 indica que la majoria de les famílies que han estat beneficiàries durant aquest any 2020, ho seguiran necessitant durant el 2021.

 

Posada en funcionament d’un dispositiu especial i un nou tràmit online

Per donar un servei el més àgil possible a aquesta ciutadania que passa per moments de vulnerabilitat, el 21 de desembre es va posar en marxa una campanya de comunicació a les persones usuàries que han sol·licitat l’inici o la renovació d’aquest recurs, per tal de facilitar i agilitzar la gestió del tràmit de forma telemàtica.

També està previst, entre el 28 de desembre i el 31 de gener, avançar un total de 654 cites pendents relacionades amb la tramitació de les sol·licituds de suport alimentari. Això serà possible per la posada en marxa d’un dispositiu especial i puntual de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró.

I a partir de l’11 de gener del 2021, està previst que es publiqui a la Seu Electrònica el tràmit de sol·licitud d’ajut alimentari, que es podrà fer online amb l’objectiu de facilitar la presentació de peticions també pel canal telemàtic.