El cap del grup d’Esquerra a l’Ajuntament de Mataró, Francesc Teixidó, ha presentat en roda de premsa les al·legacions que el seu grup ha presentat a les ordenances fiscals proposades pel govern municipal. Ha dit que van en la mateixa línia que les presentades en els darrers anys.

 

En primer lloc ha volgut situar en quin context es produeixen aquestes al·legacions. Ha parlat d’una manca de manteniment de l’espai públic, deficiències en la neteja, problemes a la xarxa semafòrica, problemes de pacificació del trànsit a la Riera, els retards en la concessió de llicències, el retard en l’aprovació del Pla de Mobilitat, la inexistència d’una ordenança sobre els VMP (Vehicles Mobilitat Personal). Per acabar, també ha citat els gravíssims problemes al servei de la Policia Local d’aquests darrers dies.

Per a Teixidó, la combinació de tot plegat fa que la ciutadania tingui la percepció que Mataró és una ciutat deixada i a més, a partir de l’u de gener, més cara. Per altra banda, ha assegurat que el govern no es deixa ajudar per por a haver de compartir els èxits d’una bona gestió.

En un repàs a la situació financera pel que fa als ingressos procedents d’impostos i taxes, ha deixat constància que:

 • L’IBI de Mataró (en euros per habitant) és dels més elevats entre les grans ciutats del país, mentre que la Renda Familiar Disponible de Mataró es manté en la banda més baixa.
 • És imprescindible un Pacte Fiscal, amb el màxim consens, que tingui en compte tots els factors per aconseguir una pressió fiscal justa, equitativa i transformadora, per evitar que taxes i impostos siguin fixats amb la calculadora electoral a les mans.
 • És urgent fer un nou Pressupost, replantejant-s’ho tot. Obtenint estalvis, buscant nous ingressos, aprofundint de veritat en la progressivitat fiscal i garantint la màxima eficiència en la despesa.
 • Cal fer servir els estalvis municipals per a la recuperació social i econòmica de la ciutat.

Pels republicans, ara no és moment de pujar els impostos, sinó que cal ajudar a la ciutadania, empreses i particulars, a superar la crisi que estem patint. Només es podria demanar un nou esforç a una ciutadania, ja exhausta pels efectes socials i econòmics derivats de la crisi de la Covid-19, si el govern fos capaç de garantir que cada euro de l’Ajuntament es gasta amb la màxima eficiència en benefici del comú. I creiem que no és el cas.

Per aquest motiu, es neguen a nou increment del 6% de l’IBI per aquest 2021, que se sumaria al 8% aplicat ja l’any 2020, i destaquen les següents propostes:

 • Aplicar el recàrrec del 50% sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent (el govern municipal s’hi havia compromès l’any passat, però no s’ha fet).
 • Disposar immediatament d’una Ordenança sobre VMP i estudiar, amb les entitats municipalistes, la fiscalitat sobre Vehicles de Mobilitat Personal (patinets elèctrics, etc).
 • Estudiar taxes sobre rodatges i gravació d’imatges a la via pública.
 • Disposar d’una regulació sobre pisos turístics i explorar les possibilitats fiscals d’aquests.
 • Estudiar gravar els béns amb rendiment econòmic i no destinats al culte de les entitats religioses.
 • Revisar a l’alça la taxa de tinença d’animals domèstics,…

Així mateix, defensen que cal dotar:

 • Els incentius a la transició ecològica, especialment els que estimulin les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum comunitari.
 • Bonificacions en l’IBI per aquelles petites empreses, comerços, autònoms, que justifiquin una davallada de la seva facturació respecte de 2019 a causa dels tancaments i restriccions d’activitat a causa del COVID19.
 • Establir incentius per la millora de la concessió de les llicències (fins arribar a la gratuïtat de l’impost en casos que s’ultrapassin els sis mesos en la concessió de permisos).
 • Revisar la proporcionalitat de les tarifes de brossa comercial.
 • Fins ara, per posar un exemple, un establiment del grup F (recollida de rebuig, paper/cartó, envasos, vidre i orgànica), amb un local de < 20 m2 pagaria 838,68 € vs els 1.433,76 € que pagaria un local de > 1.000 m2.
 • No eliminar la bonificació per l’ús de les deixalleries municipals.
 • Aprofundir, de veritat, en la progressivitat fiscal, és a dir, pagar d’acord amb la capacitat econòmica de cadascú. Alguns exemples serien: la taxa de la brossa, carnet blau, Escoles Bressol, Escola de Música, etcètera.
 • Aplicar d’ofici, aquelles bonificacions a les quals els ciutadans, amb la informació que obra en poder de l’Ajuntament, hi tinguin dret.
 • Facilitar el pagament de tots els impostos als ciutadans, a través d’una tarifa plana mensual.

Acaben afirmant que la ciutat necessita un Govern que governi i que contempli la fiscalitat com una eina de transformació social i econòmica i no com un instrument electoralista.