El Govern ha justificat la modificació per la necessitat de finançar, amb baixes d’altres partides, noves necessitats de crèdit derivades de la pandèmia, la indemnització, per sentència judicial, a la Fundació Mare Nostra i la compra dels terrenys  de l’antic Mas Miralles.

 

Juan Carlos Jerez

El Ple municipal de Mataró va aprovar ahir 3 de desembre una modificació pressupostària de 6.620.354,28 €. L’expedient s’ha aprovat amb els vots favorables del Govern (PSC i ECPM) i les abstencions dels grups de l’oposició (ERC-MES, C’s i Junts x Mataró).

Des de l’inici de la pandèmia, l’Ajuntament ha pres diferents mesures per minimitzar el cop social i econòmic que està suposant a la ciutat. Aquestes accions han tingut un impacte econòmic en les finances municipals que en aquests moments s’estima en 11 milions d’euros, i que corresponen als menors ingressos previstos en la liquidació de l’exercici, les majors despeses registrades i els dèficits d’ens dependents de l’Ajuntament.

El passat 16 de juliol el Ple va aprovar una primera modificació de crèdit del pressupost 2020 que, entre altres, va permetre a l’Ajuntament dotar-se d’un Fons de contingència de gairebé 1,29 milions per fer front a les necessitats que anessin sorgint durant la pandèmia i destinar 3,5 milions d’euros al Pla de reconstrucció social i econòmica. La part de despesa corrent d’aquest Pla ja està pràcticament exhaurida amb les actuacions d’urgència realitzades i s’estan treballant projectes corresponents a la part d’inversió.

Aquesta segona modificació pressupostària persegueix poder fer front, en primer lloc, a necessitats com la indemnització a la Fundació Mare Nostra fixada per sentència (976.220,72 €), la compra de l’antiga finca del Mas Miralles de Cerdanyola (1.051.000 €). Conceptes que han rebut les crítiques dels grups de l’oposició. En el cas de la Fundació Mare Nostra, la portaveu de C’s ha denunciat que algun moment hi va haver una mala gestió que ara s’ha de pagar. Pel que fa a la compra del solar al barri de Cerdanyola, els tres grups ho veuen bé però no comparteixen l’oportunitat del moment i creuen que seria millor dedicar els diners a ajudar els sectors econòmics més perjudicats per les mesures anti-covid.

Altres canvis s’han justificat per la necessitats derivades de la crisis sanitària i dèficits dels ens dependents (2.674.099,35 €). Els imports més significatius són el dèficit que es preveu en el Mataró Bus.

Només 530.875,41 € es destinaran a les darreres accions contemplades a la Taula de reconstrucció, com l’exempció entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre de la taxa de terrasses, la brossa comercial i el cànon per concessions demanials dels establiments més afectats per la Covid-19, o els descomptes en aparcaments municipals durant la campanya de Nadal, entre altres.

Finalment es destinaran 1.117.782,80€ a l’adequació de partides  corresponents a obres del Pla d’Impuls del Centre i 216.530,72 € a la modificació de conceptes inclosos a les bases d’execució.