El grup municipal de JxM portarà a aprovació al proper Ple la creació d’un Banc Municipal de Patrocinis amb l’objectiu d’ajudar econòmicament al desenvolupament de projectes concrets dels àmbits culturals i esportius de la nostra ciutat. Proposta que justifiquen per la manca de recursos econòmiques municipals.

 

Mataró disposa de centres i agents de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional i amateur, llibreries i entitats del teixit cultural i clubs i entitats esportives. Tots ells desenvolupen projectes de cohesió social imprescindibles.

Alhora, L’Ajuntament de Mataró té una limitació pressupostària en subvencions i ajuts, per la qual cosa cal cercar solucions per poder disposar de més recursos que permetin la promoció que aquests agents requereixen.

Junts atribueix a l’Ajuntament un accés directe al món empresarial de la ciutat el qual podria treballar de manera més àgil i efectiva un suport als sectors cultural i esportiu. Mirant les dades l’Observatori de ciutat, el nombre de total d’empreses d’alta a Mataró a la Seguretat Social al tercer trimestre de 2019 era de 3.728, totes elles susceptibles d’unir-se en l’objectiu comú de col·laborar amb projectes culturals o esportius de la ciutat.

Per altra banda el Grup Municipal de Junts per Mataró creu que aquesta és una proposta que va més enllà de la situació de crisi d’aquests sectors a causa de les mesures aplicades per lluitar contra la COMVI-19. És per aquesta raó que proposaran al ple que acordi la creació d’un Banc Municipal de Patrocinis amb l’objectiu d’ajudar econòmicament al desenvolupament de projectes concrets dels àmbits culturals i esportius de la nostra ciutat.

Els independentistes creuen que s’hauria de constituir una comissió integrada pels grups municipals, personal tècnic municipal i representació del món empresarial de la ciutat, del sector cultural i del sector esportiu per decidir, anualment, els projectes als quals es destinarà la recaptació del Banc Municipal de Patrocinis.

Per altra banda, també proposen que l’Ajuntament faci, amb caràcter anual, un acte de reconeixement a totes les empreses que formin part del Banc Municipal de Patrocinis i, així mateix, que els seus noms figurin en els programes o en els diferents elements comunicatius de les activitats patrocinades.