La proposta és conseqüència dels nous hàbits adquirits pels ciutadans i ciutadanes durant les setmanes de confinament. Esquerra creu que  la indicació i difusió de les rutes és fonamental, alhora que s’ha de vetllar perquè l’activitat respectuosa amb l’entorn i sigui sostenible.

El grup municipal d’ERC-MES situen l’extensió d’espais forestals de Mataró en aproximadament 458 hectàrees. Que divideixen en tres parts: Una gran part, inclosa i protegida al Parc del Montnegre Corredor, i a les altres dues a les zones periurbanes del turó de Cerdanyola i del turó d’Onofre Arnau. Com també, a Mataró hi ha una zona agrària d’unes 750 hectàrees compresa principalment a l’eix Cinc Sénies – Veïnat de Mata – Valldoreix.

Això suposa un important patrimoni natural i històric, per exemple, les ermites de Sant Miquel de Mata i Sant Martí de Mata i el seu entorn, als que s’hi han de sumar turons com el d’en Cabanyes, d’en Dori, d’en Tuny, de Can Bruguera, d’en Tarau, i fonts com les de la Moreneta, d’en Homs, dels Tres Raig o el Sot de la Salamandra.

Els republicans afirmen, també, que el confinament perimetral del municipi ha canviat els hàbits dels mataronins i mataronines. Essent habitual trobar concentracions de persones i vehicles, especialment els caps de setmana, en diversos punts concrets de la ciutat com són el Parc Forestal, Can Bruguera o el Passeig Marítim.

Pels republicans cal que aquests camins siguin accessibles i coneguts per la ciutadania. Per tant, la indicació i difusió de les rutes és fonamental, alhora que s’ha de vetllar perquè sigui una activitat respectuosa amb l’entorn i sigui sostenible.

Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres presentarà al proper Ple que es prenguin els següents acords:

Primer. Elaborar una guia amb diverses rutes per realitzar a peu a les àrees forestals.

Segon. Indicar, amb la senyalització que es consideri oportuna, les rutes establertes i elements del patrimoni natural i històric, com fonts, turons i punts d’interès.

Tercer. Treballar conjuntament amb les entitats de natura i excursionisme de la ciutat per realitzar la difusió de les rutes i els valors de la sostenibilitat, cura i respecte al medi ambient.

Aquesta és una tasca que creuen es pot realitzar conjuntament amb les entitats coneixedores del nostre territori com son: La Unió Excursionista de Catalunya a Mataró, l’Agrupació Científic Excursionista de Mataró, l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina, la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, l’Associació de propietaris forestals del Montnegre – Corredor, etc.