Nova subvenció perquè les entitats esportives cobreixin quotes i despeses de famílies que no poden pagar els serveis. L’objectiu és que els joves esportistes no hagin de renunciar a la seva activitat esportiva habitual i a formar part de l’entitat per no poder fer front a les quotes. L’ajut s’emmarca en el Pla de reconstrucció econòmica i social i s’ha pressupostat 40.000 euros. Es poden sol·licitar fins al 30 de novembre

L’Ajuntament de Mataró ha obert el termini perquè les entitats esportives puguin acollir-se a una nova subvenció que els permeti cobrir part de les quotes i despeses corresponents al 2020 que haurien de percebre de les famílies d’infants i joves esportistes que no poden assumir el pagament per la situació econòmica provocada per la COVID19.

Qui pot sol·licitar la subvenció i quins són els requisits

La subvenció la pot demanar les entitats esportives sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, que estiguin legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya. Queden excloses les AMPAS i les associacions esportives escolars.

Cada entitat pot demanar els ajuts per a un màxim de 5 joves esportistes nascuts entre el 2002 i el 2017. Els requisits són que algun membre de la unitat familiar ha estat afectat a partir del mes de març i com a mínim durant dos mesos per un ERTO, ERO, o atur, motivats per les conseqüències de la COVID19. Les entitats esportives sol·licitants han de garantir que les famílies dels infants i joves beneficiaris compleixen els criteris de filtre i valoració indicats a les bases de la convocatòria.

Futsal Mataró Femeni - 3x3
Futsal Mataró Femeni – 3×3

40.000 € de pressupost a la subvenció

La dotació pressupostària de la subvenció s’eleva a un total de 40.000 €, sent l’ajut per a cada plaça com a màxim de 400 euros. Les peticions es poden formalitzar fins al 30 de novembre per la Seu Electrònica de l’Ajuntament, mitjançant identificació electrònica. Per qui no disposi d’identificació electrònica es pot consultar la Guia sobre com obtenir i utilitzar l’idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei d’Atenció Ciutadana.

Aquests ajuts s’emmarquen en els acords de la Taula de reconstrucció econòmica i social, que defineix les mesures del Pla de reconstrucció per fer front a les conseqüències de la COVID19 a Mataró. En concret, el passat mes de juny es van aprovar 10 mesures de xoc en l’àmbit social, una de les quals consistia a enfortir les entitats esportives per potenciar el seu rol en el foment de la cohesió social, oferint-les suport per contribuir a la sostenibilitat de les activitats i afavorint la continuïtat i accés dels associats i famílies vulnerables afectades per la crisi ocasionada per la COVID19.

Entrenament al Poliesportiu Municipal Teresa M. Roca i Vallmajor. Foto: Ajuntament
Entrenament al Poliesportiu Municipal Teresa M. Roca i Vallmajor. Foto: Ajuntament