Monitor/a de lleure infantil i juvenil, Vetllador/a d’infants amb necessitats educatives especials, Monitor/a de menjador escolar i un Curs d’activitats fisicoesportives, són les quatre activitats formatives en línia per aquest hivern

Des de l’Oficina Jove del Maresme – Sidral s’ofereix una programació anual de cursos en l’àmbit de la formació en el lleure i l’esport amb l’objectiu de posar a l’abast de les persones joves una oferta que faciliti la formació d’aquelles persones que estan fent tasques de voluntariat a esplais i agrupaments escoltes de la ciutat, o aquelles que vulguin desenvolupar activitats professionals en l’àmbit del lleure infantil o juvenil. Aquests cursos a càrrec d’escoles de formació són reconegudes per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes actuacions s’emmarquen en l’acció 133. “Formació en el lleure” del Pla Jove x Mataró 2018-2022 que es correspon a l’objectiu 3.2.1. relatiu a “donar suport i visibilitat a l’educació en el lleure garantint el seu caràcter inclusiu i reconeixent el seu paper transformador“.

Enguany han considerat oportú ampliar l’oferta d’activitats formatives més enllà de la formació en el lleure, incorporant altres monogràfics que poden ser d’interès pel col·lectiu jove, segons informa l’Ajuntament. Degut a les circumstàncies actuals derivades de la pandèmia de la COVID19, han considerat adient i oportú oferir aquestes formacions en la modalitat en línia.

A l’hora de programar aquestes activitats han tingut en compte les necessitats i propostes expressades per les persones joves a través de diferents canals, com poden ser les xarxes socials de Mataró Jove o els formularis de valoració de les formacions portades a terme amb anterioritat.

Les quatre activitats formatives que s’ofereixen per aquest hivern són: