El grup municipal d’ERC-MES ha presentat una declaració institucional perquè l’Ajuntament de Mataró insti al govern d’Espanya a ampliar, mantenir la prohibició i aturar els llançaments de desnonaments mentre duri la pandèmia.

Pel grup d’esquerra, l’accés a l’habitatge és un dels majors reptes pendents de resoldre. Venim patint una crisi d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per l’increment del preu del lloguer.

Asseguren que, són moltes les famílies que destinen més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió a les que s’han vist abocades.

Algunes de les mesures preses el mes d’abril es van prorrogar al mes juliol, altres no, i a finals de setembre es va aprovar una nova pròrroga de la prohibició de desnonament per impagament de lloguer en els mateixos termes que els que ja contemplava el decret original.

Amb l’aturada de l’activitat laboral no essencial els desnonaments a la nostra ciutat es van aturar, però esquerra afirma que a poc a poc han tornat a donar-se. Sembla que la paralització temporal dels desnonaments ha estat més relacionada amb la paralització de l’activitat dels jutjats, que amb la moratòria decretada pel Govern d’Espanya. La represa d’activitat dels Jutjats s’ha materialitzat amb un augment molt significatiu del nombre de desnonaments a tot el país.

En l’opinió del major grup de l’oposició a Mataró, la pròrroga vigent és massa curta pel que fa a durada, perquè només arriba a 31 gener de 2021 per a llars vulnerables sense alternativa residencial, quan tot just ara comença la segona onada de l’emergència sanitària, i massa curta també perquè deixa fora les persones en vulnerabilitat pre-COVID19 i aquelles persones en vulnerabilitat sobrevinguda no demostrable per les raons que sigui. Amb la crisi COVID-19 un número important de famílies ja en situació precària han vist com s’agreujava la seva situació econòmica abocant-les a acumulació d’impagaments que els podria suposar en un futur la pèrdua del seu habitatge.

El grup independentista es mostra convençut que des de Mataró i tot el món local, cal fer tot el possible per exigir accions a qui té la capacitat per executar-les, per evitar els desnonaments de totes les persones en situació de vulnerabilitat, sigui aquesta sobrevinguda o no arran de la COVID-19, mentre existeixi una situació de crisi econòmica i social com l’actual.

És amb aquests antecedents que porten a la propera Junta de Portaveus la proposta per aprovar els següents acords:

  1. L’Ajuntament de Mataró insta al Govern d’Espanya a aturar l’execució de llançaments de desnonaments sense alternativa habitacional digna, eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la moratòria aprovada i procedint a la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la situació d’emergència sanitària s’acabi. Amb l’excepció d’aquells petits propietaris que entrin en vulnerabilitat i necessitin l’habitatge.
  2. L’Ajuntament de Mataró insta al Govern d’Espanya a modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener d’Enjuiciamiento Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, de suspendre les demandes en curs i d’interrompre els llançaments de grans tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social prèvia.
  3. Finalment, mentre no siguin d’aplicació les mesures sol·licitades en els punts anteriors al Govern d’Espanya, l’Ajuntament de Mataró mostra el seu suport al Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19 aprovat pel Parlament.
  4. Traslladar aquest acord al Govern Espanyol i al Congrés dels Diputats i a les plataformes ciutadanes en defensa del dret a l’habitatge.