La Fundació Emys i l’Associació Posidònia 2021 han estat les dues entitats seleccionades en la ‘I Convocatòria de Medi ambient i Desenvolupament Sostenible’. L’objectiu de la iniciativa conjunta és donar suport a projectes mediambientals a la comarca del Maresme compromesos amb el desenvolupament sostenible i la conservació de la naturalesa

En la “I Convocatòria de Medi ambient i Desenvolupament Sostenible“, les dues entitats que han estat seleccionades, han sigut la Fundació Emys i l’Associació Posidònia 2021. Una iniciativa promoguda per Bankia i Fundació Iluro, en la que recolzen amb 20.000 euros per donar suport a projectes mediambientals a la comarca del Maresme, que presentin projectes compromesos amb el desenvolupament sostenible i la conservació de la naturalesa.

Els dos programes seleccionats, amb 10.000 euros cadascun d’ells, contemplen actuacions que tenen com a finalitat obtenir una millora ecològica significativa. Un dels projectes recau en la parcel·la del Molí de la Sal, mitjançant l’erradicació i substitució de la canya americana per vegetació autòctona, que desenvoluparà la Fundació Emys. L’altre projecte es un estudi de les comunitats de peixos en la praderia de posidònia de Mataró amb l’objectiu de diagnosticar la salut global de l’ecosistema per a adoptar mesures de conservació i recuperació promoguda per l’Associació Posidònia 2021.

Les sol·licituds, que es van presentar de manera digital, han estat valorades per un jurat compost per representants de Fundació Iluro, de Bankia i d’una assessoria tècnica especialitzada.

Convocatòria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible 2020
Convocatòria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible 2020

Els guardonats

La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, en especial a les zones humides i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), mitjançant recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació. L’entitat treballa ajudant els actors del territori a fer-ne una gestió sostenible, promovent l’agroecologia, la gestió forestal sostenible, l’educació ambiental i l’ecoturisme.

Treballen des de la recerca, la gestió i l’educació en espais forestals, agraris i zones humides per afavorir la seva conservació. La Fundació té per objecte l’estudi, protecció i divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat amb el medi natural mitjançant la custòdia del territori, amb especial èmfasi en els espais humits i la tortuga d’estany.

Fundació Emys
Fundació Emys

Per la seva part, l’Associació Posidònia 2021 és una iniciativa ambiental nascuda a partir de la inquietud de diferents persones i col.lectius de Mataró i el Maresme amb l’objectiu de promoure la conservació i recuperació del seu alguer de posidònia i les nombroses espècies que formen part del mateix ecosistema.

La declaració per part de la Generalitat de Catalunya de l’alguer de Mataró com a Zona Especial de Conservació ZEC dins la Xarxa Natura2000 des del 2014 fa evident la fragilitat d’aquests fons marins i molt especialment de la Posidonia oceànica. Per això, des de l’associació recomanen que es facin presents de forma efectiva i alhora viable en tota l’àrea protegida aspectes com la gestió preventiva, la millora ambiental, l’aprofitament sostenible o la restauració d’ecosistemes.

Posidònia 2021
Posidònia 2021