Aquest dijous a la Sala dels Lleons de l’Ajuntament s’ha presentat el Pla Estratègic d’Aigües de Mataró 2020-2025. Un pla ambiciós de quatre anys i aproximadament 20 milions de pressupost amb la mirada a convertir-se en un operador energètic municipal en un futur

L’alcalde, David Bote, el director general d’AMSA, Antoni Uix, i el redactor del Pla i consultor, Xavier Marcet, han presentat avui en roda de premsa el contingut del Pla Estratègic d’Aigües de Mataró 2020-2025. Després que el mes de maig va assumir la gestió del Tub Verd, Aigües de Mataró afronta els cinc anys vinents amb un gran repte, preparar-se per ser un operador energètic municipal. Segons el director general d’AMSA, Antoni Uix, el Pla Estratègic d’Aigües de Mataró 2020-2025 ha d’ajudar a orientar millor les decisions que en el futur es prenguin a la companyia.

El document integrat en quatre eixos estratègics, defineix les estratègies per aportar valor a la ciutat en l’àmbit del cicle integral de l’aigua, l’energia i el medi ambient dins el context de canvi climàtic i tecnològic en el qual ens trobem, i per ser un referent en la gestió de l’aigua i la sostenibilitat.

Preguntat per si tenien em compte el manteniment per combatre les fuites, l’alcalde David Bote indica que la gestió de l’aigua és “sòlida i robusta” i té una eficiència superior al 90%. “El servei funciona“, afegeix Uix. Amb la incorporació ara dels serveis energètics, la companyia vol fer una nova passa cap a l’ecologisme i la sostenibilitat davant els reptes climàtics i mediambientals de futur.

La Junta General d’AMSA aprova el Pla

La Junta General d’AMSA celebrat dijous 5 de novembre va aprovar el Pla, que prèviament havia rebut el vistiplau del Consell d’Administració. Entre els reptes més importants dels propers anys caldrà fer front al procés de reconfiguració del sistema d’abastament de la ciutat, que tradicionalment s’ha proveït de les aigües del Ter i que a partir de 2028 necessitarà fonts alternatives d’aigua.

Un altre gran repte és consolidar-se com una companyia que va més enllà de l’aigua, i que amb el Tub Verd i el desplegament de solucions fotovoltaiques esdevé també una empresa d’energia. Saber incorporar tota una nova generació de tecnologies 4.0, i en especial les tecnologies relacionades amb les dades, així com enfocar la comunicació cap a la millora de l’atenció virtual als ciutadans i per millorar la projecció d’AMSA, són també reptes de cara als anys vinents.

Les 4 línies estratègiques: sostenibilitat, alineació amb la ciutat, innovació i digitalització i persones (talent i rotació).

El Pla Estratègic es divideix en 4 línies, i cadascuna d’elles proposa afrontar els diferents reptes diagnosticats:

Sostenibilitat: amb reptes com incorporar nous models de negoci vinculats a l’energia verda, proposar el servei de laboratori com a Laboratori de Salut Pública de Mataró i d’economia circular, convertir a la companyia en un exemple de sostenibilitat, etc.

Alineació amb la ciutat: amb la voluntat de reforçar el model inclusiu de ciutat, d’augmentar la projecció d’Aigües de Mataró a Mataró i consolidar un model d’empresa pública transparent basada en una cultura ètica que defineix les seves decisions i actuacions, empoderar als ciutadans per incrementar l’ús eficient de l’aigua i de l’energia, etc.

Innovació i digitalització: utilitzant les tecnologies emergents per incrementar el valor de les persones i del servei, crear un model d’innovació, etc.

Persones (talent i rotació): amb els reptes d’evolucionar cap a les competències professionals 2025 i augmentar la diversitat de perfils professionals a la companyia.

Futur operador energètic municipal

El director general d’Aigües de Mataró, Antoni Uix ha indicat que “el repte més important és integrar bé el sector energètic per poder ampliar la xarxa del Tub Verd i arribar també a altres àmbits“. I no ha descartat que en el llarg termini sigui plantejar-se la companyia, d’acord amb el pla estratègic, la creació d’un operador elèctric municipal. Uix ha avisat que s’està encara molt lluny, però que és un projecte del qual “se n’ha parlat, i se’n parlarà evidentment“.