La reunió de la Taula de Reconstrucció ha acordat ampliar les partides previstes per als ajuts a autònoms i microempreses afectats per la Covid-19 i els adreçats a la transformació digital del comerç i la restauració de Mataró. També es preveu una campanya de suport al comerç facilitant l’aparcament per les compres de Nadal i s’acorda la posada en marxa d’un dispositiu de suport a la ciutadania que tingui dificultats per fer tràmits per Internet.

La Taula de reconstrucció social i econòmica és l’òrgan director del Pla de reconstrucció i està integrada pels grups municipals i els agents econòmics i socials de la Ciutat.

La nova situació d’estat d’alarma ha fet necessari mantenir i ampliar les mesures d’urgència per als sectors i persones més vulnerables. Així, la Taula ha acordat que s’ampliaran les partides econòmiques previstes inicialment.

S’han acordat també tirar endavant dues noves mesures del Pla de reconstrucció que es posaran en marxa properament: donar suport al comerç durant la campanya de Nadal mitjançant vals per facilitar l’aparcament, i habilitar un dispositiu d’acompanyament als ciutadans i ciutadanes que hagin de fer tràmits per Internet, dels àmbits de Serveis Socials i Ocupació, i no disposin de les eines o els coneixements i habilitats necessaris.

El fons previst per al Pla de reconstrucció també assumirà el cost de la darrera reducció acordada de la taxa de terrasses i del preu públic de la brossa comercial als establiments més afectats per les restriccions (no es pagarà del 16 d’octubre al 31 de desembre), que passa a ser una mesura més de les consensuades per la Taula.