Un terç no té concerts l’últim trimestre de l’any i només un quart tenen alguna actuació la primera meitat del 2021

Un total de 3 de cada 4 músics han vist com la seva activitat es reduïa més d’un 90% per la pandèmia respecte el mateix període de l’any passat. Així ho revela un estudi de la Unió de Músics Professionals, entitat creada per una dotzena d’associacions sindicals i professionals de músics el maig de 2020, el que també indica que un terç d’aquests no tenen cap concert lligat o contractat per a l’últim trimestre del 2020 i només un quart en tenen alguna actuació per a la primera meitat del 2021. L’enquesta, feta a quasi 1.000 professionals de la música, també indica que ni un 20% dels músics han pogut acollir-se a l’atur extraordinari per a artistes o al cessament d’activitat per a autònoms, una circumstància que respon a la “falta d’ordenació i regulació normativa” i a les empreses pantalla de facturació que “copen les contractacions”.

A aquesta situació, asseguren que se li suma la falta de regulació de l’entorn digital, que provoca que en un moment en què el consum musical a través de les xarxes socials, les plataformes digitals i l’streaming incrementa, els beneficis econòmics que es generen per als músics en retribucions directes i liquidacions de drets de propietat intel·lectual són “mínims o directament nuls”, segons asseguren en un comunicat.

Per tot això, els músics professionals exigeixen que s’abordin de manera immediata un seguit de polítiques concretes per fomentar l’activitat de la música en directe i s’implementin reformes estructurals i normatives per a la professió, tal i com han recollit en el pla de reconstrucció que han presentat al govern espanyol.