La Junta de Portaveus, celebrada el dilluns 2 de novembre, va aprovar una Declaració Institucional presentada pel grup municipal d’ERC en defensa de la unitat de la llengua catalana. La proposta va aprovar-se amb l’abstenció del PSC i de Ciutadans i els vots a favor d’ERC, En Comú Podem i Junts per Mataró.

Es dóna el cas que el PSC a Mataró sempre havia estat al costat de qualsevol proposta a favor de la llengua catalana, però en aquesta ocasió el seu vot va ser el mateix que el grup de Ciutadans. Per altra banda, actualment el PSC té la presidència del Consell de Centre del Maresme del Consorci de Normalització Lingüística.

Els acords que proposava Esquerra Republicana i que van ser aprovats per 14 vots a favor i 15 abstencions, sense cap vot en contra, són els següents:

1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir altres denominacions existents.

2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.

3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la seva activitat.

4- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.”

Esquerra República, el grup que va presentar la proposta, agraeix en un comunicat a la Plataforma per la Llengua la seva col·laboració i al conjunt de Grups Municipals que han fet possible l’aprovació de la proposta, el seu suport.

El grup republicà afegeix que, tot i que els criteris científics i lingüístics ho avalen àmpliament, diverses entitats, organitzacions polítiques i institucions qüestionen que el català, valencià, rossellonès o mallorquí sigui la mateixa llengua. Això té una clara intencionalitat política, d’anar fragmentant la llengua i cultura dels Països Catalans fins a esborrar-los com a realitat.

Pels proponents, calen polítiques valentes que apostin per la unitat de la llengua, així com per fomentar la reciprocitat dels diversos espais audiovisuals en català al conjunt dels territoris. No s’entén, des d’un punt de vista lògic, que es puguin veure a València canals americans, russos…però en canvi no es pugui veure TV3.