Després d’imposar la seva majoria (ECPM i PSC) al Ple Municipal per aprovar una nova pujada de l’IBI del 6%, el Govern Municipal ha intentat justificar, en la meva opinió sense gaire convicció, aquesta pujada.

El principal argument del Govern és que l’IBI de Mataró està per sota de municipis similars, com Badalona, Terrassa, Santa Coloma, i és fals!

Només cal consultar les dades publicades al web del mateix ajuntament de Mataró per comprovar-ho. L’IBI de Mataró, en euros per habitant, és un 30% superior a Badalona, un 13% superior a Terrassa, un 42% superior a Santa Coloma de Gramenet, un 21% superior a Sabadell…

O un article publicat al Capgròs on es pot observar que Mataró és la ciutat amb l’import mitjà del rebut d’IBI més alt, només per sota de les capitals Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i de Sant Cugat…i tot això amb una Renda Familiar inferior a la mitjana i un atur que ha assolit el 16%…

La resta d’argumentació repassa un seguit d’accions que no representen grans variacions sobre el que ja s’estava fent, a excepció dels recursos dedicats a la Taula de Reconstrucció Econòmica i Social, que ara, ja es poden finançar amb els estalvis dels Ajuntaments (en el cas de Mataró una mica més de 3 milions d’euros) i que en conseqüència, tindria un efecte neutre sobre la puja d’impostos.

Esquerra pensem que només es podria demanar un nou esforç a una ciutadania, ja exhausta pels efectes socials i econòmics derivats de la crisi de la Covid-19, si el govern fos capaç de garantir que cada euro de l’Ajuntament es gasta amb la màxima eficiència en benefici del comú. I creiem que no és el cas.

– Ha buscat el Govern alternatives a la puja?

– Ha treballat el Govern Municipal per aconseguir un Pacte Fiscal consensuat?

L’evolució dels impostos ha d’estar vinculada al cicle electoral? Recordem que els anys 2018 i 2019 (any d’eleccions) el Govern Municipal va congelar els impostos…

Com s’ha de justificar una pujada d’impostos? Pensa el govern que es poden anar incrementant de manera indefinida? Quin és el límit?

– Ha integrat el Govern totes les dades comparatives d’IBI, de renda, de valors cadastrals, d’atur… per aconseguir una pressió fiscal justa, equitativa, redistributiva i transformadora?

– Ha reflexionat el govern municipal sobre les dades de despesa en euros per habitant? De 2015 a 2019 van créixer un 60% fins a situar-se en 1.462 euro per habitant, mentre la resta de ciutats (Sabadell, Badalona, Terrassa, Hospitalet, Santa Coloma…) Mantenien aquesta xifra bastant constant al voltant dels 1.000 euro per habitant des de fa anys. Aquest comportament tan diferent a la resta de ciutats mereixeria per si sol, en la nostra opinió, una profunda reflexió sobre com s’està dirigint la ciutat.

-Ha fet el govern alguna proposta d’ajust pressupostari? Ha treballat en un nou pressupost en el qual ens ho replantegem tot?

– Ha buscat el govern nous ingressos? Des del 50% de recàrrec pisos buits o la regulació pisos turístics o la fiscalitat sobre vehicles de mobilitat personal (com ara patinets) o la venda d’actius no essencials o les taxes sobre empreses de comerç electrònic que fan distribució a Mataró…

– Ha treballat el govern a millorar l’eficiència dels serveis municipals que tenen impacte en l’activitat econòmica? Amb incentius per millorar el funcionament de l’Àrea de Llicències o millorant la proporcionalitat de les tarifes de brossa comercial (petits establiments paguen en proporció molt més que els grans) o amb el manteniment general de la ciutat…

– Ha treballat el govern en alternatives a la supressió de la bonificació per ús de la deixalleria? Amb un nou plec de condicions molt millor i una taxa un 17,5% més elevada, si no hi ha premi als ciutadans cívics, hi haurà càstig pels incívics?

– Ha aprofundit el Govern de veritat en la progressivitat fiscal? En ajustar pagaments a la capacitat econòmica de cadascú?

– Ha treballat el govern per facilitar el pagament de tots els impostos als ciutadans a través d’una tarifa plana mensual, i repartir-ho així en 12 quotes mensuals?

La resposta a totes aquestes qüestions és, fins ara, negativa.

Som conscients que el context és dificilíssim i comprenem, com tota la població de Mataró, que la COVID-19 complica moltíssim la feina a tots els governs, i especialment, als governs locals.

Però amb tot i això, estem convençuts que Mataró necessita un Govern Municipal que governi, que lideri, que intenti anticipar el futur i que contempli la fiscalitat com l’eina de transformació social i econòmica que hauria de ser i no com un instrument electoralista.

Des d’una visió d’esquerres i progressista, el Grup Municipal d’Esquerra – MES, sempre hem mostrat la voluntat de treballar per aquest objectiu: una càrrega impositiva justa, redistributiva, equitativa i útil per la ciutadania.

Vet aquí per què i per a què governar bé.

Francesc Teixidó

Regidor-Portaveu del Grup Municipal d’ERC-MES a Mataró