L’Ajuntament reduirà el 100% de la taxa de terrasses i el 100% del preu públic de la brossa comercial corresponent al període entre el 16 d’octubre i final d’any als establiments afectats per les darreres restriccions.

 

Els establiments que han hagut de tancar l’activitat o estan afectats per les actuals restriccions d’atenció al públic es beneficiaran d’una reducció de la quota del 100% de la taxa de terrasses i del preu per la recollida i tractament dels residus comercials corresponent al període entre el 16 d’octubre –quan van entrar en vigor les darreres mesures– i el 31 de desembre. En el cas de la brossa comercial, la reducció es farà als establiments de restauració, a aquells que no poden prestar el seus serveis, com centres d’estètica, espais lúdics, d’entreteniment infantil o sales de joc, i també als locals d’oci nocturn, que ja tenien suspesa la seva activitat.

Aquestes actuacions s’emmarquen en les mesures de recuperació impulsades per la Taula de reconstrucció social i econòmica i compten amb el consens de tots els grups municipals.

L’impacte econòmic que aquestes darreres reduccions tenen sobre el pressupost de 2020 es quantifica en 133.384,32 €, dels quals 96.554,07 € corresponen a la reducció de la brossa comercial (656 rebuts)  i 36.830,25 € a la taxa de terrasses (243 rebuts).

Aquesta és la tercera vegada que l’Ajuntament redueix la taxa de terrasses, la segona en el cas de la brossa comercial, per compensar els establiments que no han pogut dur a terme la seva activitat en les condicions habituals. Mataró ja va reduir les quotes d’aquests i altres tributs pel temps que els negocis van estar tancats durant l’estat d’alarma.

Les reduccions s’apliquen d’ofici a tots els afectats. El pagament d’aquests tributs es fa un cop a l’any i els rebuts que es van enviar al setembre no incorporen la darrera reducció. A aquelles persones que ja hagin fet el pagament de la taxa i/o el preu públic se’ls retornarà la quantitat corresponent. L’Ajuntament està implantant els mecanismes necessaris perquè els establiments disposin del nou document de cobrament amb la reducció aplicada. A les activitats que tenen domiciliat el pagament se’ls aplica directament la quota correcta amb els diferents imports reduïts.

Des de l’inici de la pandèmia, l’Ajuntament ha combinat les mesures adreçades a vetllar per la salut de la ciutadania amb d’altres destinades a donar suport als sectors més afectats per la crisi sanitària i econòmica.

 

Petició del Grup Municipal de Ciutadans

La portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Mataró, Cristina Sancho, s’ha dirigit al Govern Municipal per demanar-li la seva predisposició a prorrogar la mesura, en el cas que s’allargui el temps en què els establiments estan obligats a paralitzar la seva activitat.