El Ple de setembre va aprovar, per unanimitat, les bases reguladores del projecte “Aixequem persianes”. L’objectiu de la proposta, liderada per la Direcció de Promoció Econòmica, és impulsar la reactivació socioeconòmica de la ciutat, reobrint locals en desús i posant en contacte els propietaris i els emprenedors que busquen local, garantint els interessos de les dues parts i oferint una sèrie d’avantatges.

 

El projecte s’adreça a les persones emprenedores que vulguin obrir un negoci i també als propietaris, que es poden estalviar el 100 % de l’import de l’IBI durant els tres primers anys de lloguer. En contrapartida, el propietari del local haurà d’oferir un lloguer un 25% per sota del preu mitjà de la zona i comprometre’s a no incrementar-lo per sobre de l’IPC català durant els tres primers anys del contracte.

Pel que fa als emprenedors, poden ser persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat comercial i/o de serveis o experiències singulars que contribueixin a dinamitzar el barri o incentivar sectors en risc.

En el cas dels emprenedors que iniciïn l’activitat econòmica en un dels locals buits adherits al projecte, rebran ajuts econòmics directes equivalents al 100% de l’import de les llicències ambientals i de comunicacions prèvies, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i per als controls posteriors a l’inici de l’activitat. També tindran dret fins a 500 € de l’import de la factura dels honoraris per la realització del projecte tècnic per a la tramitació de les llicències d’obres i activitats.

El termini per a presentar sol·licituds, que comença aquest dilluns, 19 d’octubre, finalitzarà el dia 30 de novembre de 2020. La documentació s’ha de tramitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró o sol·licitant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

En el Ple ordinari del passat mes de setembre, en que es van aprovar les corresponents bases, l’oposició va aplaudir el fet que el projecte s’ampliés a tot el municipi (en anys anteriors només s’havia portat a terme als barris de Cerdanyola i Rocafonda), però va ser molt crítica pel que fa a l’import global que s’hi dedicarà, que és de 15.000  €.

En el torn de rèplica, la regidora responsable va justificar la reducció a més de la meitat de la partida respecte a l’any anterior, al fet que només es van utilitzar 6.000 €, que van destinar-se a 9 nous establiments, després de rebre i atendre un total de 60 projectes. L’import pressupostat el 2019 va ser de 31.370 €.