Amb el nou contracte, presentat en roda de premsa, es preveu que l’Ajuntament destini més de noranta euros per habitant i any a la recollida de residus i la neteja viària, posant-se així al nivell de ciutats similars en població.  Mataró destina actualment 72,93 € per habitant i any a aquest concepte.

 

El plec de condicions per a la nova contractació del servei de recollida de residus, neteja viària i de platges de Mataró recupera la recollida de voluminosos concertada a domicili i preveu substituir els contenidors soterrats del Centre per àrees de contenidors que s’habilitarien només unes hores al dia. També planteja altres millores com el porta a porta dels residus comercials al Centre, als principals eixos amb comerç i als grans productors, i preveu més control i actuació sancionadora. La futura contractació s’emmarca dins del Pla de Mandat 2019-2023 per donar resposta a les prioritats de Govern d’aconseguir una ciutat més neta i apostar per l’economia circular.

L’Ajuntament planteja un contracte amb una durada de 5 anys que ha de posar els fonaments per a una ciutat més neta, cívica, sostenible, ecològica i social. També ha de fer front a la millora de les xifres de recollida selectiva que, a Mataró, com a la majoria de municipis catalans de més de 50.000 habitants, estan estancades des de fa deu anys entre el 30 i el 40%, redactar un Pla Estratègic de recollida selectiva de la ciutat, i assolir expertesa en temes com la recollida porta a porta.

Principals canvis previstos en la neteja viària
Es preveu passar d’un servei amb els recursos organitzats per temporades en funció de l’època de l’any a un model de neteja diària o alterna segons les necessitats de cada zona. En aquest sentit, inicialment es contempla que els carrers del Centre, dels barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau (on hi ha una major densitat de població) i de Pla d’en Boet (per intensitat d’ús) es netejaran a diari, mentre que els de la resta del casc urbà es farien en dies alterns.
Es preveu un servei de neteja dels aparcaments ubicats en solars municipals. També, a petició veïnal o per iniciativa municipal, la neteja a fons de paviments, mobiliari, contenidors i escocells dels arbres quinzenalment.

Principals canvis previstos en la recollida dels residus

  • Incorporació de la recollida porta a porta com a prova pilot en punts de la ciutat on pugui ser viable per la tipologia d’habitatges, com podria ser les urbanitzacions.
  • Incorporació de contenidors tancats en els punts de la ciutat que es determinin per dur a terme un porta a porta comunitari.
  • Incorporació del model de recollida selectiva mòbil al Centre (àrees de contenidors emergents). Supressió dels contenidors soterrats.
  • Recollida porta a porta comercial al Centre, eixos comercials, i grans productors.
  • Tots els serveis de recollida porta a porta aniran equipats amb sistemes d’identificació.
  • Servei de recollida concertada de voluminosos a domicili, L’adjudicació del mateix estarà reservada a empreses socials d’inserció. La voluntat és promoure l’economia circular mitjançant la recuperació del major nombre possible de mobles en bon estat per posar-los a la venda en el mercat de segona mà.
  • Recollida selectiva de mercats ambulants.
  • Recollida de punts negres (abocaments incontrolats en camins i zones rurals).
  • Neteja de sota i voltants dels contenidors.

Per augmentar els nivells de civisme, es preveuen campanyes informatives i de conscienciació per donar suport a la implantació i correcte funcionament dels serveis, promoure la formació del personal, seguir comptant amb els agents de proximitats, un pla de comunicació de la concessionària per donar resposta immediata a les incidències que es produeixin (l’APP Mataró Neta es mantindrà i millorarà) i la realització d’enquestes ciutadanes.
També s’incrementaran les inspeccions i les actuacions sancionadores per detectar infractors reincidents mitjançant els agents de proximitat, la Policia Local o les càmeres de videovigilància del municipi.
Amb l’execució del nou contracte es preveu crear 35 nous llocs de treball. També es passarà dels 15 vehicles elèctrics actuals a 21 (dels 76 vehicles totals previstos a la flota).

El pressupost del contracte suposarà destinar 11,8 milions d’euros a l’any de mitjana, que suposen prop d’1,6 milions més del que es destinen ara. Això farà créixer la despesa per habitant i any destinada a aquests serveis fins a 92,72 € per habitant i any.

Aquest increment és amb el que el govern ha justificat l’augment d’un 17% en la taxa de recollida de la brossa.