El propietari, a més de tenir el lloguer de l’habitatge garantit, rebrà una subvenció de màxim 18.917 euros per a les obres de rehabilitació que ha fet i una bonificació del 70% en l’IBI.

El projecte Lloguem! és un projecte innovador finançat per fons europeus que té per objectiu incidir en el mercat de lloguer d’habitatge amb la intenció de generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable, per una banda, i que ofereixi als propietaris/ries seguretat en el cobrament i facilitats per a l’adequació o reforma d’aquest, per l’altra. També pretén generar un impacte positiu en la creació d’ocupació i en l’eficiència energètica dels habitatges.

La proposta busca posar en comú la necessitat de mobilitzar habitatges desocupats i la voluntat de donar suport a fórmules d’habitatges col·laboratius.

Es pot trobar més informació al web del projecte.