Els contractes, de 6 mesos de duració a temps parcial (70 % de la jornada), estan subvencionats per Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i començaran el pròxim 1 d’octubre

Segons informacions municipals, la contractació de les 21 persones està encarada a la realització de treballs d’interès públic i caràcter social, en el marc del Programa Treball als Barris. Aquest programa està subvencionat pel Ministeri de Treball i Economia Social a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El Programa Treball als Barris facilita la millora de l’ocupabilitat de persones amb dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest per dificultats d’accés, facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral, havent realitzat diversos projectes de millora dels barris de Rocafonda, El Palau i Cerdanyola.

Les persones beneficiàries del programa havien de trobar-se en situació d’atur i no podien estar cobrant la prestació contributiva per desocupació.

El programa, que està en funcionament des del 2008, prioritza preferentment a persones aturades de llarga durada; majors de 50 anys; menors de 35 anys que van abandonar el sistema educatiu; baixa qualificació professional i/o necessitat de reciclatge professional; dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere; dones en situació de reincorporació al marcat de treballs; nouvingudes en situació de desavantatge laboral; amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial i/o en tractament de salut mental i altres persones en situació de risc d’exclusió social.

Les persones contractades, a més, rebran acompanyament i seguiment de l’equip tècnic del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) amb la realització de tutories individuals, per tal de treballar l’itinerari i l’objectiu professional de la persona, de cara al posterior accés al mercat laboral.

Les persones contractades es distribueixen en els següents perfils professionals: personal d’oficis entre peonatge, oficials/es de 2a de construcció, de pintura, i de jardineria, i personal tècnic mitjà per a diferents àrees o projectes.

En el procés de selecció hi han participat 82 persones, tot i que les derivades inicialment han estat 239.