Ahir va tenir lloc la signatura de l’acta de delimitació entre els ajuntaments de Mataró i Dosrius. Com a representants municipals han signat l’acta en nom de Mataró el regidor d’Administració general i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, i la regidora d’Urbanisme, Núria Moreno; i per part de Dosrius l’alcaldessa, Sílvia Garrido, i el regidor d’Urbanisme, Pere Rovira, a més dels respectius tècnics municipals i de l’ICGC.

 

Per altra banda, el 6 d’octubre es preveu signar les actes de delimitació amb Sant Andreu de Llavaneres i Argentona i, properament, amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

El terme municipal és l’àmbit territorial on cada ajuntament exerceix les seves competències. L’última revisió dels límits de la ciutat amb els municipis que l’envolten datava de 1918, i durant mesos s’ha fet un minuciós treball de camp i de consens per actualitzar la línia invisible que separa Mataró de les localitats veïnes.

La Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya va iniciar el 31 de gener l’expedient de delimitació de terme municipal de Mataró, en el marc dels treballs per completar el Mapa Municipal de Catalunya. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) havia calculat l’any passat els límits oficials tenint en compte les actes de 1918 i, a partir d’aquest treball previ, els serveis tècnics de l’Ajuntament (Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, Direcció d’Urbanisme i Servei d’Ingressos) han fet una comparativa amb dades pròpies.

El procediment de delimitació fet a Mataró ha consistit, en primer lloc, en localitzar sobre el terreny les fites de terme, que marquen sobre el territori els límits del municipi. En les sortides de camp s’han trobat i inventariat 41 fites. La majoria d’elles van ser col·locades al 1918 com a referència de la delimitació feta fa un segle.

A banda de localitzar i documentar les fites, els tècnics municipals han establert comunicacions i trobades amb els tècnics de territori dels quatre ajuntaments veïns –Cabrera de Mar, Argentona, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres– per analitzar de manera conjunta els possibles desajustos i alteracions detectades, i consensuar la seva correcció. Fruit d’aquest treball de consens s’han preparat les actes de delimitació, que es comuniquen als veïns afectats per possibles canvis en els límits de les seves finques, tot i que aquests s’han intentat minimitzar. Les actes han de ser signades pels responsables municipals i un tècnic designat per la Direcció General d’Administració Local i l’ICGC, i posteriorment aprovades pels respectius plens municipals.

Un cop aprovades pels plens municipals, les actes de nova delimitació es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tindrà lloc l’acte de determinació de coordenades geogràfiques UTM de les noves fites de terme resultants dels acords. Per últim, la Direcció General de l’Administració Local estendrà l’acta de reconeixement de la línia de terme que ha de ser signada, de nou, pels ajuntaments, i aprovar-se de nou als plens municipals.

Els treballs de revisió han tingut en compte l’adaptació de la línia de terme a la realitat present de la trama urbana per facilitar la gestió de la via pública. Així, per exemple, al carrer de Galícia la línia de terme fixada al 1918 ressegueix la vorera del Camp Municipal de Futbol de La Llàntia i considera terme d’Argentona tota la calçada i l’altra banda del carrer. El límit proposat ara, que s’haurà d’aprovar, estableix que tot el carrer passarà a ser de Mataró, posant fi a les dificultats de gestió d’obres de manteniment d’aquest vial.