A partir del dia 28 de setembre i fins al dia 30 d’octubre, les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden actualitzar les seves dades perquè l’Ajuntament de Mataró pugui disposar d’una base de dades tan actualitzada com sigui possible.

 

Des de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats s’impulsa aquesta campanya per poder mantenir una relació directa amb les entitats que conformen el teixit associatiu de la ciutat, i així evitar que es perdi informació que pot ser rellevant per a elles.

L’objectiu és aconseguir un Directori d’Entitats el més ajustat possible a la realitat. Per aconseguir-ho, s’ha fet arribar un correu electrònic a totes les associacions sol·licitant l’actualització de les seves dades. Les entitats reben l’enllaç a un formulari amb les dades que actualment té l’Ajuntament d’elles i on poden modificar d’una manera àgil aquelles que hagin canviat.

La darrera campanya d’actualització de dades va ser l’any 2015 i ara s’ha considerat oportú i necessari dur a terme novament aquesta tasca.

Les entitats tenen l’obligació de comunicar a l’administració els possibles canvis que es produeixin, sigui en les seves dades o en els càrrecs previstos als seus estatuts.

Per altra banda, l’actualització de les dades ha de permetre una millor comunicació entre les entitats i l’administració.

Les entitats que no rebin el correu electrònic per fer l’actualització de dades, perquè l’adreça de correu electrònic registrada a l’Ajuntament ja no estigui activa, es poden posar en contacte amb l’Agència a través de participacio@ajmataro.cat. Posteriorment a la campanya d’actualització de dades, les properes modificacions caldrà fer-les a través del tràmit de Modificació de Dades que trobaran a la Seu Electrònica.