El grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres a l’Ajuntament de Mataró ha demanat formalment el retorn als plens presencials a partir del pròxim mes d’octubre.

 

ERC, en aplicació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) ha sol·licitat  la convocatòria d’una junta de portaveus extraordinària per a prendre la decisió i així decidir la millor fórmula per a fer-ho.

Des de l’inici de la pandèmia del coronavirus, la pràctica totalitat de l’activitat política municipal s’ha desenvolupat de manera telemàtica. Els regidors i regidores a l’Ajuntament de Mataró han compartit comissions informatives, reunions diverses i també els plens municipals a través de les pantalles dels seus respectius ordinadors o altres dispositius.

Esquerra considera ara que, tenint en compte l’excepcionalitat actual i en aquest sentit seguint totes les mesures de seguretat sanitària, és el moment d’iniciar el retorn a la normalitat de cara al proper ple d’octubre i, després de sis mesos, les sessions plenàries presencials.

La demanda dels regidors republicans va fonamentada pel fet que el debat presencial és més àgil i espontani, Ho fan convençuts que es pot trobar una fórmula que garanteixi la seguretat de tots i permeti aquest debat, també més fàcil de seguir per la ciutadania.

Per altra banda, la fórmula que s’apliqui per tornar al ple presencial també podria permetre recuperar l’audiència prèvia en la qual els ciutadans poden formular preguntes a qualsevol membre del Consistori.

La demanda no inclou, ara per ara, les comissions informatives i altres reunions internes, on sembla que la fórmula telemàtica està donant bons resultats.