La primera de les preguntes presentades pels republicans fa referència a l’ordenança que ha de regular l’ús de vehicles de mobilitat personal. Un tema que ja van portar al passat ple per demanar que s’intensifiqués el control i s’adaptés l’ordenança per tal d’evitar incidències, en especial amb patinets elèctrics. En aquell moment, el govern va respondre que no estava a les seves mans, però ERC ha pogut saber que altres poblacions ja han adoptat mesures. Per aquesta raó plantejaran al Ple quin és el calendari que ha previst el govern per iniciar els tràmits d’aprovació de la citada ordenança.

El mal estat general de la Via pública a Mataró és un tema recurrent que Esquerra ha preguntat i traslladat al govern municipal en diverses ocasions. Afirmen que cada cop són més les queixes de la ciutadania a causa d’aquesta problemàtica i demanen que d’una vegada per totes el govern trobi una solució. És per això que l’interpel·len per saber quan començarà a actuar i quines són les directrius al respecte que el responsable polític corresponent dona a la brigada.

La tercera intervenció del grup d’Esquerra Republicana a l’apartat de control del govern, serà per demanar que L’Ajuntament de Mataró no cedeixi els estalvis generats per l’esforç de la ciutadania i la bona gestió municipal a l’Estat. Ans el contrari, per aconseguir poder invertir aquests estalvis en el que correspon en aquests moments, es posi al costat de les associacions municipalistes de Catalunya reclamant una solució per poder utilitzar la totalitat dels estalvis, ser compensats per les despeses indegudes durant la crisi i participar també de la gestió dels Fons Europeus de recuperació. Aquest prec complementa la declaració institucional presentada conjuntament amb el grup de Junts per Mataró.

Un altre tema que preocupa a la ciutadania és el compliment de les ordenances de civisme i sorolls. ERC assegura haver rebut diverses queixes sobre molèsties de soroll en diferents punts de la ciutat, com per exemple als edificis propers a les guinguetes de la platja. Convençuts que les ordenances hi són per a ser acomplertes, amb accions preventives i també, amb l’aplicació del quadre previst de sancions econòmiques o compensatòries, volen saber per quin motiu no es fan complir.

Esquerra assegura que veïns del sector del Rengle denuncien que l’Obra Social de La Caixa va fer desaparèixer una clàusula que permetria exercir l’opció de compra a aquells inquilins que complissin els requisits legals per a fer-ho passats 10 anys de l’inici del contracte. Pregunten si l’Ajuntament ha estat en contacte amb els veïns i els ha ofert ajuda o mediació.

En el darrer punt de l’ordre del dia es tractarà l’estat de la xarxa elèctrica de baixa tensió. Un tema pel qual ja s’ha preguntat en diverses ocasions al govern en aquest mandat. Alguns cables de la xarxa elèctrica de baixa tensió poden presentar algunes anomalies o perills, en estar prop de les finestres i en suposar entrebancs en casos d’accidents… raons per les quals nombrosos veïns i veïnes de la ciutat han fet arribar les seves queixes.

Per tot això ERC voldrà saber, entre altres qüestions, Per quin motiu alguns trams de cablejat no compleixen el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i quines mesures han emprès pel seu compliment.