L’Ajuntament comença la instal·lació de la nova gespa artificial del Camp Municipal de Futbol de Cirera. Aquests treballs formen part del Pla de renovació de gespa dels camps de futbol municipals. En els darrers dos anys, l’Ajuntament també ha realitzat altres millores a l’equipament: s’han reformat els vestidors, s’ha construït una nova graderia i s’ha substituït el tancament exterior

El Servei d’Equipaments Municipals va començar la setmana passada les obres de renovació de la gespa artificial del Camp Municipal de Futbol de Cirera. L’antiga gespa es va instal·lar al 2009 i ja havia sobrepassat el seu període de vida útil. El temps transcorregut i la utilització intensiva de l’equipament per a entrenaments i competició havia provocat el desgast del terreny de joc tot i haver fet petits treballs de manteniment.

La nova gespa s’instal·larà sobre una làmina impermeable de polietilè i serà de monofilament nervat i fibril·lada recta de 60 mm d’alçada. En total s’hi instal·laran 5.968,20 m². Es reduirà lleugerament l’actual mida del terreny de joc per complir els marges de seguretat establers per normativa. També es farà el marcatge corresponent del camp de futbol-11 amb gespa de color blanc, i dels dos camps transversals de futbol-7 amb color groc. Un cop instal·lada la gespa es reubicarà el material esportiu: porteries de futbol-11, porteries de futbol-7, banquetes, punts de córner, pals i xarxes.

Les obres estan adjudicades a l’empresa Fieldturf Poligras SA, i tenen una durada prevista de 8 setmanes. El pressupost d’adjudicació és de 184.989,71 € IVA inclòs. Mentre durin els treballs, els equips de la Unión Deportiva Cirera traslladen els entrenaments i partits a altres camps de Mataró i comarca.

La instal·lació de la gespa és el tercer projecte de millora que l’Ajuntament duu a terme en aquesta instal·lació esportiva des de 2018. Amb l’actuació que s’acaba d’iniciar s’hauran invertit a l’equipament més de 630.000 €.

Al 2018 es va dur a terme la reforma dels vestidors. Es va construir una plataforma contínua elevada per adaptar-ne l’accés i es va instal·lar un nou tancament que ha dotat els mòduls d’una façana conjunta.

Entre 2019 i 2020 s’ha dut a terme la substitució de les grades. La nova graderia, de formigó armat, ha ampliat la capacitat d’espectadors fins a 492 persones. També s’ha enderrocat el mur de tancament de la carretera de Cirera i s’ha instal·lat una nova tanca d’enreixat metàl·lic de tres metres d’alçada que millora l’accessibilitat i l’evacuació de la instal·lació.

Per últim, a banda de la renovació de la gespa, queda pendent fer una última fase de treballs de millora que consistirà en el trasllat del bar a un nou mòdul amb lavabos públics a l’entrada del camp, a prop de les grades. A l’espai que ara ocupa el bar es construiran una aula de formació, la sala d’infermeria, lavabos i vestidors per als àrbitres, sala tècnica i magatzem. D’aquesta manera les zones habilitades per als jugadors quedaran separades del recorregut del públic. Aquest darrer projecte té un pressupost aproximat de 450.000 €.