De cara al proper curs 2020-2021, l’Ajuntament ha estudiat l’accés dels centres escolars de la ciutat per poder garantir la distància interpersonal d’1’5-2 metres entre unitats familiars en els horaris de sortida i entrada. Analitzada la situació, es planteja l’ampliació de les voreres en els accessos a 9 centres escolars per millorar l’entorn, unes actuacions que es fan durant aquest mes de juliol i durant l’agost

Mataró compta amb 36 equipaments per a centres educatius que imparteixen Educació Infantil i Educació Primària, d’aquests alguns tenen implementat un dispositiu de tall de carrer per les entrades i sortides; hi ha ubicats a carrers amb voreres amples, places i/o parcs però d’altres que tenen els accessos d’entrada i sortida en espais més limitats.

Davant d’aquesta realitat i amb l’objectiu de posar totes les mesures necessàries perquè la ciutadania mantingui la distància social necessària per evitar al màxim el contagi de la Covid-19 així com millorar la seguretat viària de vianants i escolars, l’Ajuntament ampliarà l’espai a les entrades i sortides de les següents escoles:

  • Escola La Llàntia, en el carrer de Sant Josep de Calassanç
  • Escola Rocafonda, en el carrer de Tàrrega
  • Escola Sol Ixent, a l’avinguda de Gatassa
  • Escola Josep Montserrat, al carrer de Josep Montserrat i Cuadrada
  • Escola Divina Providència, als carrers de Llauder i Castaños
  • Escola Sant Antoni de Pàdua, al carrer Salesians
  • Escola Gem, al carrer d’Àvila
  • Escola Mare de Déu de Lourdes, als carrers d’Altafulla i de Ramon Llull
  • Escola Sant Josep, a la Ronda de Cerdanya

L’ampliació de l’espai s’aconsegueix de la recuperació per als infants i famílies d’alguns metres de zona d’estacionament i s’indica amb senyalització al terra i amb pilones.

Aquesta actuació, coordinada pel Servei de Mobilitat amb la col·laboració de la Direcció d’Educació de l’Ajuntament, s’emmarca en les mesures de millora de la distància interpersonal en la mobilitat urbana per evitar el contagi del coronavirus.