L’actuació, que s’emmarca dins del Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), va començar el dilluns 20 de juliol i consisteix en la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Tindrà una durada de 4 setmanes i un cost de 77.267,84 €

Les obres consisteixen en la instal·lació de 155 metres lineals de noves canonades de foneria de diàmetre 100 mm. La nova xarxa s’instal·larà en la vorera dels nombres parells, el tram comprès des del número 20 fins a la plaça d’Espanya.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

Normalment en les instal·lacions d’abastament la rasa va majoritàriament per la vorera així que  la circulació de vehicles no es veurà afectada,  exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers, que s’hauran de tallar de manera puntual. La reposició dels paviments es farà amb materials  de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC SL, per un import de 29.972,32 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 47.295,52 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de quatre setmanes.