Millores a la tanca perimetral de l’Escola Bressol Cerdanyola, la renovació del sistema d’alarmes de quatre centres educatius, la insonorització d’espais del Centre Cívic Pla d’en Boet per a dependències de l’Escola Municipal de Música i la substitució de les cobertes de dues escoles són algunes de les obres de millora i manteniment que l’Ajuntament porta a terme aquest estiu 2020. La inversió municipal en la posada al dia d’aquests equipaments és de 181.323,11 €

El període de vacances dels centres escolars és el moment més idoni per realitzar obres de millora i manteniment. Aquest estiu 2020 es portaran a termes les següents:

-Les cobertes de les escoles Germanes Bertomeu i Vista Alegre es milloren amb diferents actuacions. En el cas de la coberta de l’Escola Germanes Bertomeu, les obres consisteixen en la renovació parcial de la coberta amb la millora de les pendents i amb la substitució de les làmines impermeables per evitar filtracions i goteres. La zona de les aules tindrà una coberta invertida amb el corresponent aïllament tèrmic, dues làmines bituminoses i l’acabat en grava. El pressupost d’adjudicació d’aquesta millora és de 65.239,47€ i es preveu que els treballs es facin en 3 mesos. Pel que fa a l’Escola Vista Alegre, es retirarà el paviment de la coberta existent fins arribar a la capa superior del forjat i posteriorment s’impermeabilitzarà amb una tela auto protegida que disminuirà els gruixos i augmentarà el pendent per evitar l’estancament de l’aigua. Les obres, amb una durada de 2 mesos, tenen un cost de 24.154,86 €

-L’adequació de la tanca perimetral de l’Escola Bressol Cerdanyola. Aquesta actuació ha suposat la modificació de la tanca existent per evitar l’entrada i sortida d’objectes del pati així com per evitar el contacte entre infants i vianants. La tanca, amb un pressupost de 8.736,20€, s’ha planteja amb la màxima transparència per garantir l’entrada de llum solar.

-La instal·lació d’alarmes anti intrusió a les escoles Camí del Mig, Peramàs, La Llàntia i l’Institut Escola Mar Mediterrània. L’actuació es concreta en la substitució de les alarmes existents per una de noves amb centrals, teclats, detectors de presència, contactes magnètics de porta i finestres així com sirenes interiors. El pressupost és de 34.867,89 € i la durada de la instal·lació és aproximadament d’un mes.

-Adequació en la primera planta del Centre Cívic Pla d’en Boet, en els espais que ocupava Mataró Audiovisual, per a classes de l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM). Les obres, amb un cost de 48.324,69€, consistiran en la insonorització i aïllament d’espais amb portes acústiques i la creació d’un nou envà.