L’alcalde, David Bote, va signar el 9 de juliol un decret que reorganitza el Govern municipal amb l’objectiu de millorar l’articulació de les polítiques públiques, sobretot les que són prioritàries en el marc del Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró derivat de la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID19. Els canvis tenen lloc quan es compleix el primer any del mandat 2019-23 i es fan en el marc de l’Acord de Govern signat entre els grups municipals del PSC i En Comú Podem. Esquerra segueix demanant “la correcció dels desequilibris entre regidories, o bé ajustant les dedicacions assignades o bé reduint el nombre de regidors amb cartera”. Junts per Mataró es veu sorprès i crític amb les carteres de Seguretat i Cultura. I Ciutadans veu una reordenació que no respon als grans reptes de Mataró

Es mantenen les prioritats polítiques del mandat i els àmbits d’actuació política, que eren 3, es converteixen en 4 amb l’objectiu de fer una Administració més operativa i transparent: Presidència, Bona Governança i Estratègia; Qualitat Urbana; Innovació Social i Benestar de la Ciutadania; i finalment el de Reactivació Econòmica, Creació d’Ocupació i Desenvolupament de Territori. Per això, es proposarà properament tractar els temes en 6 comissions informatives, cosa que permetrà abordar els projectes i serveis municipals de manera més detallada i participada amb els grups de l’oposició.

Els canvis de carteres estan destinats a reforçar el posicionament estratègic i fer més eficaç la delegació de competències que va fer l’alcalde quan va establir el cartipàs municipal.

Les principals novetats són que el regidor Miquel Àngel Vadell assumeix la nova regidoria de Presidència i Qualitat Institucional, deixant la cartera d’Urbanisme a Núria Moreno. La titularitat de la cartera de Cultura passa al regidor Xesco Gomar, que comptarà amb la regidora M. José Pérez Carrasco com a adjunta en aquesta matèria per encarregar-se específicament de les relacions amb les entitats culturals i alhora assumeix també la regidoria de Cooperació i Desenvolupament. Finalment, el regidor Daniel Hurtado assumeix el desplegament de l’Agenda Urbana i dona suport a l’alcalde en l’evolució del projecte estratègic Mataró 2030.

Els canvis en el cartipàs no representen cap canvi en les tinences d’alcaldia ni en la composició de la Junta de Govern. Tampoc comportaran un increment de la despesa en els costos del Govern municipal.

Totes les carteres del Govern municipal 

 • Juan Carlos Jerez Antequera: 1r tinent d’alcalde. Regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat. Regidor del projecte Pla integral de Rocafonda.
 • Sergi Morales Díaz: 2n tinent d’alcalde. Regidor d’Ocupació i Empresa.
 • Laura Seijo Elvira. 3a tinenta d’alcalde. Regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut. Regidora del projecte Mataró Ciutat Cuidadora.
 • Núria Moreno Romero: 4a tinent d’alcalde. Regidora d’Urbanisme*, Promoció de Ciutat i Comerç. Regidora del Pla d’Impuls del Centre i del projecte Mar en Valor.
 • Miquel Àngel Vadell Torres: 5è tinent d’alcalde. Regidor de Presidència, Educació, Formació Professional i Universitat.
 • Marisa Merchán Cienfuegos: 6a tinenta d’alcalde. Regidora d’Igualtat, Feminisme, LGTBI i Participació.
 • Elizabet Ruiz Moreno: 7a tinenta d’alcalde. Regidora d’Espai Públic i Equipaments Municipals, Gent Gran Activa i adjunta de Benestar Animal.
 • Anna Villarreal Pascual: 8a tinenta d’alcalde. Regidora de Seguretat Pública.
 • Xesco Gomar Martín: regidor de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica i Cultura. Regidor del projecte de la Taula transversal d’Economia Circular.
 • Beatriz Delgado Castro: regidora d’Esports. Regidora del projecte Pla Integral de Cerdanyola.
 • Daniel Hurtado: regidor d’Estratègia Agenda Urbana – Mataró 2030, Joventut i Emancipació Juvenil.
 • M. José Pérez Carrasco: regidora de Cooperació i Desenvolupament i adjunta a Cultura per les relacions amb les entitats culturals.
 • José Antonio Ricis Saavedra: regidor de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal.
 • Sarai Martínez Vega: regidora d’Habitatge.

*en negreta els noms de carteres on es produeixen canvis

Els 4 àmbits d’acció política i les 6 comissions informatives

 • Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró:Comissió Informativa de Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia Mataró. Comissió Informativa d’Administració General i Bona Governança.
 • Àmbit de Qualitat Urbana: Comissió Informativa de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència. Comissió Informativa de  Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics.
 • Àmbit d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania: Comissió Informativa d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania.
 • Àmbit de Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació i Desenvolupament del Territori: Comissió Informativa de Territori, Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació.

Reaccions de l’oposició a la reordenació

La reordenació de govern anunciada per l’Alcalde es complementa amb un canvi en els àmbits de governança i les comissions informatives -que haurà d’aprovar el Ple- però no resta membres amb dedicació completa ni massa salarial al bipartit local. Des de l’inici de mandat, l’oposició ha criticat l’excés de regidors amb dedicació completa però Bote ha estat taxatiu en la defensa de tots 15 i assegura que no ha estat en cap moment dins els seus plans la reducció del govern: “Tots els regidors estan fent molt bona feina i just ara encara tenim més feina a fer”, ha dit.

Esquerra segueix demanant correcció als desequilibris entre regidories

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres Mataró havien demanat reiteradament que el Govern Municipal es reestructurés i es reorganitzés per afrontar de manera més eficaç l’acció contra la crisi que ha deixat la COVID19.

En un comunicat, també havia demanat que “es ressolessin els evidents desequilibris entre regidories, algunes amb una enorme exigència, d’altres sense gaire contingut, i totes elles amb la mateixa dedicació i per tant, retribució“. Opinen que “els 15 regidors a plena dedicació (enfront dels 11 amb els que es va iniciar el mandat passat o els 6 amb els que va acabar finalment), haurien d’haver impulsat una intensa acció de govern que fins ara no s’ha visualitzat a la ciutat (el volum de dictàmens i accions de govern que han arribat al Ple Municipal, ha estat molt escàs, i sovint de poc calat polític, més aviat de caràcter burocràtic)“.

Després de fer-se públics els canvis fets al cartipàs, des d’Esquerra han fet les seves primeres valoracions. Van demanar “més qualitat democràtica i més joc per l’oposició” i creuen que “l’increment de Comissions Informatives Municipals de 3 a 6 (que també havíem proposat) és, sens dubte, una bona decisió que ajudarà a crear espais d’informació i debat amb tots els Grups Municipals“.

També van demanar “un Govern més encarat a la gestió de la post crisi de la COVID19, capaç de reaccionar ràpidament i d’incorporar immediatament noves prioritats polítiques al pressupost i al nou pla de mandat, que fomentin la reactivació i l’ocupació. La decisió del Govern de tornar a concentrar en 6 regidors el gruix de tota l’activitat municipal, igual que a l’etapa final del mandat passat, és un intent en aquesta direcció, amb associacions de regidories més adequades per aquest objectiu“.

Per últim, van demanar “la correcció dels desequilibris entre regidories, o bé ajustant les dedicacions assignades o bé reduint el nombre de regidors amb cartera“. Segons el grup municipal “el Govern no ha fet cap acció en aquest sentit, al contrari. Persisteixen els enormes desajustos en les dedicacions assignades“. I conclou que “racionalitzar i alleugerir l’estructura de govern hagués comportat rebaixar el seu cost des dels 700.000 €/any actuals fins a una xifra més propera als 500.000 €, i permetria dedicar anualment aquests recursos a l’objectiu de la reconstrucció“.

Document: Comunicat ERC Valoració reestructuració govern municipal

Junts per Mataró sorprès i crític amb les carteres de Seguretat i Cultura

Des de Junts per Mataró analitzen aquesta modificació pel que fa a l’estructura del Govern municipal, destacant els tres més significatius:

 • Creació de la nova regidoria de Presidència i Qualitat Institucional que assumeix Miquel Àngel Vadell. Segons diuen “vetllar per la qualitat institucional de l’Ajuntament, amb la voluntat d’impulsar projectes estratègics i de millorar la relació institucional amb grups municipals i la ciutadania”. Segons Junts, la realitat és que el Regidor Vadell ocupava una superregidoria amb les carteres d’Urbanisme i Educació, a la que mai vam trobar cap sentit donada la disparitat de continguts en cadascuna, cosa que s’ha acabat confirmant, i que, a Urbanisme, no ha aconseguit reorientar l’Àrea de Llicències cap a uns criteris més tècnics i menys jurídics, assumint una reorganització de l’equip i millorant-ne el funcionament en un tema, aquest si, que afecta de ple a la recuperació econòmica i social de la ciutat.
 • A Cultura: La titularitat de la cartera de Cultura passa al Regidor Gomar, que comptarà amb la Regidora Pérez Carrasco com a adjunta en aquesta matèria per encarregar-se específicament de les relacions amb les entitats culturals i alhora assumeix també la regidoria de Cooperació i Desenvolupament segons diuen “per reforçar la política cultural del govern i alhora donar un gir a les polítiques culturals”. El grup municipal veu amb aquest moviment com s’emmascara un fracàs en la gestió de la cartera de Cultura alhora que s’utilitza la mateixa per donar visibilitat a un destacat membre del Govern. “La indefinició a l’hora d’afrontar amb decisió la celebració o no celebració de Les Santes d’enguany, juntament amb la nefasta comunicació que se n’ha fet, ens dona la impressió que ha provocat aquest sobtat canvi, només per sortir-ne del pas políticament“.
 • La Seguretat: Junts per Mataró es sorpren que “donada la situació extremadament complexa que viu la ciutat amb una important crisi d’inseguretat, aquest Govern no s’hagi plantejat més canvis que obrir una Comissió Informativa, ad hoc, a efectes de fer arribar la informació als Grups Municipals. Fins al moment, des de la regidoria, s’ha demostrat incapacitat per prendre la iniciativa per intentar resoldre aquest greu problema i per no saber orientar el desplegament de la Policia local i assolir més eficàcia en la lluita contra aquest tipus de delinqüència, sobretot pel que fa a les usurpacions d’immobles que causen greus problemes de convivència veïnal“.

En tots aquests canvis, no hi veuen millora de l’articulació de les polítiques públiques, en el marc del Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró. En aquests canvis hi veuen ajustaments improvisats per sortir del pas, com sigui amb la cartera de Cultura. També hi veuen una reordenació a fi d’afavorir el posicionament de barons amb pes al partit. De fet “s’ha accentuat el pes de poques persones en un Govern amb 15 regidors amb dedicació exclusiva, sense que això suposi una millora en l’acció de govern ni, per tant, a la ciutat“.

Segons el grup municipal de Junts per Mataró, “el govern municipal ha d’assolir els objectius de la millor forma possible, la seva missió és utilitzar els recursos que té a la seva disposició de la manera més eficient que pugui. La presa de decisions és l’element central, l’essència del treball del govern municipal. Prendre decisions és escollir entre les alternatives disponibles les millors pensant en la qualitat de vida de la ciutat i els seus habitants“. “Per tant necessitem un govern que planifiqui, que organitzi, que lideri i que controli. L’actual govern municipal: planifica?, organitza? lidera? controla? En definitiva, quan començarem a planificar? A organitzar? A liderar? A controlar?…Mataró té el potencial, té la gent, té les capacitats,……té govern?“, conclouen.

Document: Comunicat JxM Reorganització Municipal

Ciutadans “una reordenació que no respon als grans reptes de Mataró”

Per la seva part Ciutadans, indica que “en el començament de l’actual legislatura i ja en el primer ple, d’aprovació del cartipàs, Ciutadans va ser l’únic partit del Consistori que es va manifestar en contra de la formació d’un govern de 15 membres; per la despesa desmesurada que suposava per a les arques de l’ajuntament i perquè les delegacions dutes a terme en el mateix no tenien ni peus ni cap. Ja avisem en aquest moment que aquesta estructura no era l’adequada per a afrontar els grans reptes econòmics i de seguretat. Un any més tard, el temps ens torna a donar la raó i la situació econòmica i de seguretat de la ciutat és encara pitjor. El govern ha malgastat ja un any de l’actual Mandat“.

Afegeix que “la nova reestructuració, corregeix algunes de les deficiències organitzatives inicials, però segueix sense respondre a una organització orientada a respondre els grans reptes de Mataró, principalment els de seguretat i de desenvolupament i creixement econòmic i empresarial tan necessaris per a afrontar la crisi econòmica i social a la qual ens estem veient abocats en els últims mesos, derivada de la crisi sanitària de la COVID“.

Document: Comunicat Reestructuració Govern Juliol 2020