El cost de la COVID19 a Mataró suposa uns 9,5 milions d’euros a les finances municipals, segons va anunciar David Bote, alcalde de Mataró junt amb Juan Carlos Jerez, primer tinent d’alcalde. Bote va anunciar una remodelació del seu govern que es donarà a conèixer dijous que ve per a poder escometre amb més garanties el nou escenari que s’ha obert també en la política municipal arran de la pandèmia.

L’alcalde de Mataró va anunciar al costat del primer tinent d’alcalde Juan Carlos Jerez una modificació del pressupost municipal de 2020 –aprovat justament el dijous abans de l’inici del confinament- de 9,5 milions d’euros.

Aquesta setmana el govern municipal té previst dur a terme una modificació pressupostària de cara a reorientar les partides i fer front als efectes econòmics i socials del coronavirus a la ciutat. En concret es preveu destinar 3,5 milions d’euros al pla de reconstrucció social i econòmica de la ciutat, que sortiran en bona part d’inversions previstes per enguany que no es duran a terme. Tot i que el govern municipal no ha avançat gaires detalls sobre quines seran postergades, sí que ha detallat que 500.000 euros sortiran de l’estalvi de no celebrar Les Santes enguany.

D’altra banda, l’Ajuntament compta amb el romanent de tresoreria positiu de l’any passat (3 milions d’euros) com a fons de solvència. A més, espera que al llarg de l’any arribin subvencions d’altres administracions, en forma de plans de xoc i similars, que ajudin a fer front a totes les despeses sobrevingudes. L’Ajuntament està a l’espera que el Consell de Ministres aprovi que es pugui fer servir el 100% del romanent per combatre els efectes de la COVID19. L’Ajuntament també està pendent de subvencions que puguin arribar des d’altres administracions per acabar de fer quadrar aquests números.

Aquest impacte econòmic provocat pel coronavirus es desplega en tres àmbits: la despesa extraordinària que l’Ajuntament ha hagut d’afrontar durant els tres mesos d’estat d’alarma; la pèrdua d’ingressos en serveis com ara les escoles bressol o similars, que han romàs tancades mentre el consistori seguia assumint els salaris de les plantilles; i les situacions sobrevingudes a les empreses i entitats depenent del consistori. També cal tenir present les mesures fiscals de compensació que ha dut a terme el consistori per intentar reduir l’impacte econòmic en les famílies i empreses.

Amb relació a aquestes mesures, Bote va anunciar una remodelació del seu govern que es donarà a conèixer dijous que ve per a poder escometre amb més garanties el nou escenari que s’ha obert també en la política municipal arran de la pandèmia.

Una situació nova amb algun alleujament que un altre per a les finances locals, que per exemple a partir d’ara podran destinar el superàvit d’un any anterior a inversions i no hauran de dedicar-lo, com fins ara, a rebaixar el nivell del deute municipal.

L’Ajuntament ha tingut una despesa extraordinària d’1,34 MEUR degut a la crisi sanitària

La despesa extraordinària degut a la pandèmia de la COVID19 a Mataró ha estat, des del 13 de març fins ara, d’1.346.547,45 €. A grans trets, el gruix d’aquesta despesa urgent no pressupostada ha estat per a Benestar Social, per a desinfecció, per a la compra de material de protecció per al personal municipal i per a Promoció econòmica.

Aquestes necessitats extraordinàries es cobriran amb els diners procedents d’activitats que no s’han realitzat durant l’estat d’alarma o que no es podran dur a terme degut a l’actual situació – entre els quals hi ha, per exemple, l’estalvi de 400.000 € en Les Santes o l’estalvi de 271.500 € en consums i subministraments d’equipaments municipals durant el confinament-, i també amb diners procedents de restricció de la despesa.

Fins ara, aquests ajustaments han suposat un estalvi de 2,6 M€: 1,34 M€ seran per cobrir les despeses extraordinàries ja realitzades des que va esclatar la crisi sanitària; i 1,29 M€ per crear un fons de contingència Covid-19 per cobrir futures necessitats de despeses que vagin sorgint.

Despesa per capítols

La despesa extraordinària que s’està realitzant degut a la crisi sanitària és:

  • Espais públics: la despesa total en desinfecció ha estat de 437.595,29 €. S’han destinat 245.000 € a carrers; 117.682 € a contenidors; 50.294 € a edificis, residències i mercats i 24.618 a les dutxes de la platja.
  • Benestar social: s’hi ha destinat 414.365,97 €. Més de la meitat d’aquests diners han estat per a la reconversió en alberg per a persones sense sostre de l’Espai Gatassa (197.245,55 €) i Can Boet (14.697,24 €). Entre d’altres, ha calgut també afegir diners als contractes del Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb dependència (77.285,18 €); reorganitzar el servei de menjador social i de gent gran per portar-los els àpats a domicili (40.038 €); i lliurar targetes per a les beques menjador d’infants i respondre a l’augment de la demanda al centre de suport alimentari l’Entorn (40.000 €).
  • Recursos humans: ha gastat 300.000 € a la compra de material de protecció per als treballadors municipals com mascaretes, pantalles o gel hidroalcohòlic.
  • Promoció econòmica: la despesa total ha estat de 146.804,00 €. Destaquen els 90.372 € destinats a la contractació de controladors d’accés als mercats de marxants i al mercat de la plaça de Cuba; i els 23.200 € a l’avançament de prestacions econòmiques a persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • La resta de la despesa extraordinària degut a la crisi sanitària s’ha destinat a incrementar les partides de beques per complement de menjador escolar (20.000 €); o a instal·lar punts mifi per a estudiants sense connectivitat a internet per acabar el curs (7.782,19 €), entre d’altres.

Impacte global de la COVID19 

Des que va començar la pandèmia, l’Ajuntament ha hagut de prendre mesures en diferents àmbits per minimitzar el cop social i econòmic en la ciutat, mesures que han tingut un impacte tant en les finances municipals com en els serveis que presta. Aquest impacte s’ha quantificat en 9,44 M€.

A més de la despesa extraordinària, l’impacte es deu també a la pèrdua d’ingressos, a les mesures fiscals i econòmiques per apaivagar l’impacte de la crisi i al dèficit generat per la COVID19  en els ens dependents (principalment a PUMSA i TecnoCampus).

L’Ajuntament preveu cobrir aquest dèficit i també les noves necessitats socials i econòmiques generades per la pandèmia mitjançant ajustaments pressupostaris: amb la utilització del romanent de tresoreria de 2019, l’ajustament de la despesa, i subvencions i ajuts procedents d’altres administracions.