Les polítiques d’habitatge, l’increment de l’atenció a les persones fràgils i amb dependència, i la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació i subministraments són algunes de les accions acordades per apaivagar les desigualtats socials i econòmiques generades per la pandèmia de COVID19

La Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró ha donat llum verda a 10 mesures de xoc en l’àmbit social per tal d’articular mecanismes que limitin les desigualtats socials i econòmiques que ha generat la crisi sanitària de la COVID19 i que generin oportunitats per a les persones més vulnerables. La Taula, que té per objectiu elaborar el Pla per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró, està presidida per l’alcalde, David Bote, i la integren els representants dels grups municipals i els membres del Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM) que donen suport al pacte (FAGEM, PIMEC, UGT i CCOO).

Algunes de les mesures de xoc acordades en l’àmbit social ja s’han posat en marxa i, la resta, ho faran abans que acabi l’any. El decàleg d’accions s’inclou en els eixos “Mataró Capital Innovació Social” i “Mataró Reforç del sistema sociosanitari” del Pla per a la reconstrucció social i econòmica i se suma a les 10 accions emmarcades en l’eix econòmic per afavorir la reactivació de la ciutat. Les noves accions acordades per la Taula de reconstrucció són les següents:

  1. Polítiques en relació a l’habitatge: accions per ajudar al manteniment de l’habitatge i evitar-ne la pèrdua com posar en funcionament el Servei d’Intermediació del deute hipotecari i de lloguer (SIDH); prorrogar l’alberg de confinament per poder donar una sortida viable a les persones sense llar; augmentar el nombre de prestacions econòmiques d’urgència social (PEUS); i mobilitzar l’habitatge buit per evitar ocupacions i generar habitatge social.
  2. Increment de l’atenció a persones fràgils i amb dependència: increment de les activitats per millorar el benestar emocional i cognitiu de les persones grans i combatre el sedentarisme propiciat pel confinament; prevenció i detecció de la soledat sobrevinguda i la fragilitat; increment del servei de teleassistència; i creixement del Servei d’Atenció Domiciliària.
  3. Garantir la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i subministraments per afavorir el retorn a la nova normalitat: previsió d’augment de la dotació de recursos per al centre de suport alimentari L’Entorn, per a beques menjador i menjadors de gent gran; i cobertura de subministraments bàsics.
  4. Servei de suport psicològic per atendre diferents formes d’afectació durant l’emergència: promoure mesures de suport emocional i psicosocial adreçat als col·lectius més afectats per la crisi de la Covid-19 en relació a les pèrdues, amb especial atenció a la gent gran, infants i persones que pateixen violència intrafamiliar.
  5. Increment de l’atenció en polítiques d’igualtat i, en concret, a l’atenció a les situacions de violència agreujades pel confinament: ampliar l’atenció psicològica a les dones que pateixen situacions de violència masclista i generar campanyes de sensibilització per fomentar la igualtat de gènere i contrarestar les regressions en el procés d’emancipació o vulneració de drets de les dones fruit degut a la pandèmia.
  6. Acompanyament integral a infància i adolescència: contribuir a l’èxit educatiu dels joves reforçant les aules d’estudi durant l’estiu, l’assessorament educatiu i l’orientació ocupacional.
  7. Reforçar els protocols d’informació i acollida adreçats a la població migrada: crear una mesa de coordinació de les institucions i entitats implicades per a donar suport a processos d’emancipació i inclusió de joves ex tutelats.
  8. Coordinació i enfortiment dels agents de l’assistència primària social i de salut: creació de la Taula Mataró Salut 2030.
  9. Crear programes de suport al sector cultural: cercar noves formes de connexió amb la ciutadania mitjançant ajuts a la creació, projectes artístics d’acció comunitària, projectes formatius i projectes de recerca i investigació.
  10. Enfortir les entitats esportives per potenciar el seu rol en el foment de la cohesió social: oferir-los suport per contribuir a la sostenibilitat de les activitats i afavorir la continuïtat i accés dels associats i famílies vulnerables afectades per la crisi ocasionada per la COVID19.

Aquestes mesures se sumen a les més de 30 accions que el Grup Ajuntament ja ha impulsat des que es va decretar l’estat d’alarma.