L’Ajuntament ha substituït 123 punts de llum de vapor per punts de llum LED a la Via Europa, el que suposa un estalvi energètic del 65%

Els 123 punts de llum de vapor de sodi de les voreres de la Via d’Europa en el tram comprès entre la plaça d’Itàlia i la plaça de Granollers han estat substituïts per punts de llum LED (díode electroluminescent), una nova instal·lació que comporta una millor qualitat lumínica i un estalvi energètic del 65 %. La reforma està inclosa en el manteniment de l’enllumenat públic de Mataró.

La major projecció lumínica de la tecnologia LED ha permès que, en el cas de la plaça d’Itàlia, s’hagin pogut donar de baixa la meitat de punts de llum existents, reduint la quantitat d’obstacles a la via pública però a la vegada aconseguint una millora de la il·luminació. En la configuració de la Via d’Europa s’ha baixat l’alçada dels punts de llum per sortejar la interferència existent entre aquests i l’arbrat.

La potència de l’antiga instal·lació amb punts de vapor de sodi era de 12.300 W mentre que l’actual, amb 100 punts LED, és de 4.500 W. Això representa un estalvi en potència d’un 65 %. Els nous punts de llum tenen com a principals característiques que proporcionen una il·luminació més uniforme i una reproducció cromàtica que permet veure millor els objectes de l’espai públic.

Altres avantatges de la nova instal·lació són que projecten un menor flux lluminós cap al cel, que és el que provoca la contaminació lumínica, i que tenen una major vida útil i menys consum.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 50.563,27 € IVA inclòs, i ha estat executada per l’empresa adjudicatària del contracte de manteniment de l’enllumenat públic de Mataró, Electricitat Boquet SL. Les actuacions a la plaça d’Itàlia es van fer al febrer i les de la Via Europa, durant el juny del 2020.

A banda de les actuacions incloses en el contracte de manteniment, l’Ajuntament té en marxa el Pla Director de l’Enllumenat, que preveu invertir 7,3 milions d’euros en la millora de les instal·lacions fins al 2025.