La Declaració institucional presentada pel grup municipal socialista per fer un reconeixement institucional al personal dels Serveis Públics, empreses particulars i persones voluntàries que han treballat i treballen durant la pandèmia de la COVID19 es va aprovar per unanimitat

La Declaració institucional és la següent:

Mataró ha d’enfocar el seu futur post Covid-19, sense perdre de vista que el perill del virus continua present a la nostra ciutat i al conjunt del planeta.

Ja s‘han acordat diferents mecanismes per la planificació del procés de reconstrucció social i econòmic de la ciutat i això és farà amb unitat i amb cooperació de tothom.

Hem passat uns moments molt durs. La ciutadania de Mataró ha respost a la crisi amb responsabilitat i sacrifici i han guanyat protagonisme social i polític els valors de la comunitat, la solidaritat i dels serveis públics.

La situació d’emergència sanitària i social no ha estat pitjor per la dedicació, sovint més enllà de les seves atribucions, de diferents col·lectius de treballadores i treballadors públics i de personal d’entitats socials i d’empreses privades.

El nostre personal sanitari, el personal de les residencies de gent gran, el personal d’atenció domiciliària, de la Policia Local de Mataró i dels Mossos d’Esquadra i altres forces de seguretat. tots els treballadors i treballadores públics: personal de neteja, dels serveis de manteniment, del transport públic, dels serveis educatius, dels serveis funeraris…

I també empreses i treballadors i treballadors que aquest dies han garantit la producció, que ens ha despatxat aliments, medicines, combustible i altres productes i serveis bàsics i als periodistes i mitjans de comunicació per continuar informant-nos de manera puntual.

També cal fer una menció especial a les més de 300 persones que, a la nostra ciutat, han dedicat el seu temps i el seu esforç, de manera altruista, a treballar en diversos programes solidaris empresos per diferents entitats de la ciutat, com Creu Roja o Càrites, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró.

I ara, en moments de desescalada i d’apuntar cap a la recuperació creiem que és el moment de fer un reconeixement a totes les persones que han treballat i treballen, amb entrega, perquè el virus no guanyi la partida. De fet, en anteriors declaracions l’Ajuntament, de forma unitària, ja s’ha fet aquest reconeixement, però creiem que és just donar un pas més.

Resulta evident que el millor reconeixement haurà de ser el reforç i promoció dels serveis i recursos públics de salut, educatius i d’atenció a la nostra gent

gran, entre altres, però l’Ajuntament també disposa de mecanismes per fer un reconeixement institucional que perduri al pas dels temps.

El Reglament de protocol, honors i distincions de l’Ajuntament de Mataró és l’instrument que disposem per fer-ho. No serà fàcil, es tracta de fer reconeixements a col·lectius plurals, però l’esforç s’ho val.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus els següents acords:

  1. Concedir la Medalla de la Ciutat a tots els col·lectius que han treballat durant la crisis sanitària de la Covid-19, també a les persones voluntàries.
  2. Dotar d’un reconeixement a aquests col·lectius en la Galeria dels Mataronins i Mataronines Il·lustres.
  3. Fer l’encàrrec als serveis municipals competents perquè desenvolupin aquest acord i a la Junta de Portaveus perquè en faci l’oportú seguiment.
  4. Traslladar aquests acords a les persones, empreses i entitats interessades.