S’aprova una Declaració institucional de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i la reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la COVID19. La declaració s’ha aprovat amb tots els vots a favor i l’abstenció del grup d’En Comú Podem. La portaveu de Cs, Cristina Sancho, considera “urgent” solucionar una problemàtica que en els pròxims mesos “afectarà una cada vegada major part de la població

El Grup municipal de Ciutadans (Cs) Mataró, ha demanat a la Junta de Portaveus un pla amb mesures concretes per a fer efectiva la conciliació laboral i reduir la bretxa salarial en la situació derivada de la crisi de la COVID19. Aquesta Declaració Institucional s’ha aprovat amb tots els vots a favor i l’abstenció d’En Comú Podem. La portaveu local de Cs, Cristina Sancho, ha apuntat que, des de l’expansió de la pandèmia, molts treballadors i treballadores “han de bregar amb una rutina laboral incompatible amb la conciliació familiar”, degut, entre altres conseqüències, al tancament de llars d’infants i centres escolars.

Sancho ha alertat que, amb l’avanç en les fases de la desescalada, aquesta problemàtica “es veurà accentuada” a causa de les limitacions respecte al nombre d’alumnes que podran acudir presencialment a les escoles i llars d’infants. En aquest sentit, la regidora considera que aquesta situació perjudicarà més les mares, “ja que continuen sent les que majoritàriament es fan càrrec de la cura dels fills, sent la corresponsabilitat encara una utopia en aquest país”. Per a exemplificar-ho, l’edil ha detallat que només el 4% dels pares demanen reducció de jornada per paternitat, mentre que el 95% de les persones sense feina per cuidar a algú dependent són dones.

La portaveu ha apuntat que aquestes circumstàncies poden empènyer a moltes mares a renunciar a la seva carrera professional, “la qual cosa pot ocasionar un fre en els avanços per a reduir la bretxa salarial”. Per això, Cs ha proposat a la Junta de Portaveus que es demani a la Generalitat un pla urgent i específic amb mesures concretes i reals de conciliació. D’igual manera, insten a l’Ajuntament a promoure i incentivar la modalitat del teletreball i a facilitar, en coordinació amb el Govern, un telèfon d’assessorament per a assegurar-se “que ningú hagi de renunciar a la seva feina per la manca de polítiques públiques de conciliació”.

El text íntegre de la Declaració Institucional és el següent:

La tornada a la “nova normalitat” suposa un problema de conciliació entre la vida laboral i familiar sense precedents, amb les escoles i escoles bressol con estrictes limitacions imposades en el nombre d’alumnes que podran accedir presencialment a aquests centres, per l’adopció de les necessàries mesures sanitàries i higièniques.

La perspectiva de conciliació en les setmanes i mesos que venen no és gens esperançadora, i les principals perjudicades, seran les mares, ja que malauradament encara són les dones les que majoritàriament assumeixen les tasques de cura essent la corresponsabilitat encara una utopia. No oblidem que en ple S. XXI les dones encara tenen problemes per conciliar la vida laboral i familiar: només el 4% dels pares demanen reducció de jornada per paternitat i el 95% de les persones que no tenen treball per cuidar d’una persona depenent són dones.

En aquestes circumstàncies l’inici de la “desescalada” pot comportar que moltes mares hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura dels fills i que aquesta situació podria ocasionar una reculada en els tímids avenços aconseguits per a reduir la bretxa de gènere.

Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza estructuralment en l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat pel COVID19, i que malgrat que els evidents riscos de contagi hi haurà persones que no tindran altre remei que recórrer als avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el treball i no arribar a fi de mes.

La conciliació, no obstant això, té molts vessants i és necessari abordar-la des d’actors diferents amb el fi de treballar conjuntament: el de les administracions públiques, el del món empresarial i l’entorn social.

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta a l’Ajuntament de Mataró a l’adopció dels següents acords:

Primer. Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent , amb accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores amb fills o amb tasques de cures amb l’objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i familiar a causa de les conseqüències socioeconòmiques de la crisi de la Covid-19.

Segon. L’Ajuntament de Mataró participarà activament en sensibilitzar, informar, promoure i incentivar a les empreses el teletreball en totes les tasques que ho permetin, mesura recollida a l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors (ET), com opció satisfactòria per a les dues parts i per adaptar-se a la “nova normalitat”. A més de valorar altres opcions de conciliació laboral: com l’adaptació de l’horari, reducció de jornada, permís retribuït.

Tercer. L’Ajuntament de Mataró demanarà al Departament de Treball, Afers Socials i Família amb el Departament de Coneixement i Empresa la coordinació per tal d’habilitar un telèfon d’assessorament i informació per empreses i treballadors per tal d’assegurar que cap treballador hagi de renunciar a la feina per la manca de mesures i polítiques públiques de conciliació.

Quart. Donar trasllat del resultat d’aquesta moció als mitjans de comunicació públics municipals (web, premsa municipal, ràdio i televisió pública municipal, etc.. ) perquè facin difusió del seu contingut als veïns d’aquest municipi.

Cinquè. Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i Empresa.

Document: Nota de Premsa conciliació laboral