El Pla Bàsic d’Emergències Municipal, activat des del 13 de març en fase d’emergència degut a la crisi sanitària de la COVID19, s’ha rebaixat a fase d’alerta

L’alcalde, David Bote, ha decretat que el Pla Bàsic d’Emergències Municipal passi de fase d’emergència a fase d’alerta. Aquest canvi es produeix en consonància amb l’entrada en vigor, aquest dijous 25 de juny, dels últims canvis normatius establerts per la Generalitat que fan referència als aforaments permesos als establiments comercials i amb la finalització, el passat diumenge 21 de juny, de l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat.

El decret d’alcaldia també estableix les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per restablir el normal funcionament de la ciutat i de l’activitat econòmica i dels serveis municipals, i a la vegada mantenir les mesures de restricció, distanciament social i higiene necessàries per prevenir un rebrot de la COVID19.

Les mesures per a la represa de la normalitat de les activitats socials, econòmiques i de servei públic, sempre condicionades a les ordres dictades per les autoritats sanitàries, són:

  • Mantenir activat en estat d’alerta el Pla Bàsic d’Emergències Municipal i els protocols d’actuació en relació a la pandèmia de la COVID19.
  • Implementar a tots els equipaments i serveis municipals les mesures preventives de caràcter general per a la prevenció i contenció del contagi de la COVID19.
  • Implementar i desenvolupar a tots els àmbits de gestió i serveis municipals els plans sectorials d’activitats establerts per la Generalitat.
  • Ordenar la publicitat de l’aforament màxim permès d’acord amb la normativa vigent als accessos de tots els espais, establiments i activitats de pública concurrència.
  • Incorporar al règim d’autorització municipal d’activitats les mesures de prevenció i contenció del contagi de la Covid-19 que corresponguin en cada cas.
  • Obrir a l’ús de la ciutadania els parcs i places de la ciutat, amb les recomanacions de: mantenir distància social, fer servir mascareta quan no es pugui garantir, evitar l’ús dels jocs infantils i dels aparells d’activitat física, evitar la pràctica de jocs o esports de contacte personal, no reunir-se en grups excessivament nombrosos i complir totes les mesures o restriccions de seguretat i salut que puguin dictar les autoritats competents.
  • Obrir a l’ús de la ciutadania les platges de la ciutat, amb un seguit de recomanacions de seguretat: mantenir una distància mínima entre persones que no convisquin de 4 metres a la sorra i de 2 metres dins de l’aigua; deixar lliures els 6 primers metres de la vora del mar per facilitar l’accés i sortida a l’aigua, així com no passejar, aturar-se ni jugar a la vora del mar; i no fer ús dels equipaments esportius, infantils i de joc. La platja de Pekín estarà tancada tot l’estiu per manca de garanties sanitàries de l’aigua.
  • Deixar sense efectes totes les mesures d’emergència municipal motivades per la pandèmia dictades anteriorment mitjançant decret o ban.
  • Avaluar la gestió de l’emergència motivada per la crisi sanitària i revisar els plans i protocols d’actuació municipals per millorar-ne la seva eficàcia, eficiència i coordinació.